Administrācija

Santa Jastrebova

Studiju daļas vadītāja
Tālrunis
+371 67039 310
Birojs
Valenberga ēka, 2. stāvs

Maģistra grāds Eiropas studijās (Latvijas Universitāte, 2013)
Bakalaura grāds Vadības zinībās (Latvijas Universitāte, 2009)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Studiju programmu koordinatore, Rīgas Juridiskā augstskola, 2012-
  • Eiropas Studiju maģistra programmas koordinatore, Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Universitāte, 2011-2012
  • Projekta „Finanšu un vadības kursu uzņēmēju un speciālistu tālākizglītībai (Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā) attīstība un aprobācija, izmantojot inovācijas pārnesi” koordinatora asistente Leonard oda Vinči projekta ietvaros, 2008-2010
  • Iebraucošo apmaiņas studentu un starptautisko prakšu koordinatore, Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Universitāte, 2006-2012

Aktuālais pētniecības darbs

  • Erasmus studentu apmierinātība, 2012

Sabiedriskās aktivitātes

  • Erasmus studentu tīkla prezidente Latvijā, 2011-
  • Konferences „BIZNESA UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS VADĪBAS AKTUALITĀTES – 2011” organizācijas komitejas locekle, 2011
  • Latvijas Universitātes Studentu Padomes locekle, 2007-2008
  • Erasmus studentu tīkla nacionālās valdes Latvijā locekle, 2007-2012