Viesprofesori un vieslektori

Viesturs Lācis LL.M

Vieslektors
Juridiskā angļu valoda

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē
Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Pašnodarbināts tulkotājs, 2009-2012, 2014-pašlaik
  • Juriskonsults, LR Tieslietu ministrija, 2014-2015

Aktuālais pētniecības darbs

  • Salīdzinošās tiesības
  • Juridisko tekstu tulkošanas teorija
  • Juridiskā valoda un juridiskā argumentācija