Viesprofesori un vieslektori

Vija Požarnova MA

Vieslektore
Mūsdienu latviešu valoda

2017 – pašlaik (Latvijas Universitāte, PhD kand., lingvistika)
2017 MA filoloģijā (Latvijas Universitāte, Baltu filoloģija)
2011 MA filoloģijā (Latvijas Universitāte, Klasiskā filoloģija)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • 2016 – pašlaik Zinātniskā asistente, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

Aktuālais pētniecības darbs

  • Mūsdienu valodas politika

Galvenās publikācijas

  • Požarnova V., Pošeiko S. Valodas izvēli ietekmējošie faktori privātajā izglītībā, rakstu krājums „Valoda dažādu kultūru kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds SAULE, 2018. 220.–214. lpp.
  • Požarnova V. Multilingvisms un nacionālā identitāte Indijas Republikā, rakstu krājums „Nacionālās identitātes sociolingvistiskie aspekti”. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018. 219.–254. lpp.
  • Požarnova V. Transliterācijas un fonētiskās transkripcijas problemātika Latviešu-hindi sarunvārdnīcas izstrādē, rakstu krājums „Linguistica Lettica Nr. 25”. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017. 231.–239. lpp.