Visiting professors and visiting lecturers

Ieva Hūna LL.M

Visiting Lecturer
Introduction to Law

LL.M. European Law (Leiden University, the Nethelands, 2019-2020)
LL.B. Law and Diplomacy (Riga Graduate School of Law, 2016-2019)

Significant Professional Experience 

  • Ph.D. researcher in EU law in the European University Institute (EUI) Florence, Italy, from 2022
  • Coordinator of the EU Law Working Group in the European University Institute (EUI) Florence, Italy, from 2023
  • Lawyer in Ministry of Justice of Latvia, Department of the Court of Justice of the European Union, 2021-2022
  • Lawyer in Data State Inspectorate of Latvia, 2020

Current research

  • Composite administrative procedures in the EU and their judicial review/ Saliktie administratīvie procesi ES un to pārbaude tiesā
  • European Public Prosecutors Office (EPPO)/ Eiropas Savienības Prokuratūra

Main publications

  • Hūna I. Iekšēja pārkārtošanās ar tālejošām sekām. Prejudiciālā nolēmuma lietu nodošana Eiropas Savienības Vispārējai tiesai. Jurista Vārds, 01.08.2023., Nr. 31 (1297), 27.-33.lpp.
  • Hūna I. Eiropas Savienības tiesību "gulošie suņi" paliek nemodināti. Jurista Vārds, 09.11.2021., Nr. 45 (1207), 39.-41.lpp.
  • Hūna I. Atteikums izpildīt Polijas tiesas Eiropas aresta orderi. Jurista Vārds, 18.05.2021., Nr. 20 (1182), 13.-18.lpp.
  • Ieva Hūna, ‘EU liability for investigations and coercive measures of the European Public Prosecutors Office. The implications of an EU actor in the national legal systems.’ (LL. M. thesis, Leiden University 2020)