Par RJA

Absolventi

Lielākā daļa RJA absolventu ir no Latvijas, taču jau vairākus gadus mācības RJA uzsāk arvien vairāk ārzemju studentu. Starp mūsu absolventiem ir Albānijas, Baltijas valstu, Baltkrievijas, Ēģiptes, Francijas, Gruzijas, Horvātijas, Kosovas, Krievijas, Moldovas, Somijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Vācijas un citu valstu pilsoņi kopskaitā no 48 ārvalstīm.

Mūsu absolventi strādā dažādās privāto tiesību un banku tiesību jomās. Juridiskie biroji, bankas un starptautiskie uzņēmumi pieņem darbā RJA absolventus, jo tiem ir izcilas zināšanas ES tiesībās un starptautiskajās tiesībās, piedevām viņi brīvi runā angļu valodā. Absolventi darbojas tādos lielākajos Baltijas juridiskajos birojos kā Sorainen, Ellex, Borenius, bnt Klauberg, Klotini Sergis un citos, lielākajās Baltijas bankās un starptautiskajos uzņēmumos kā Swedbank, Pricewaterhouse Coopers Legal, Deloitte Latvia, Ernst & Young Baltic, MicroLink Latvia un citur.

Civildienesta sektors – ministrijas, parlamenti, valsts aģentūras un tiesas – arī nodarbina un gūst labumu no RJA absolventu zināšanām.

Mūsu absolventi pielieto savas starptautisko tiesību zināšanas, strādājot starptautiskajās institūcijās. Daļa no publisko tiesību jomā strādājošiem ir kvalificējušies administratīvajam darbam ES Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Parlamentā, kā arī amatiem tādās starptautiskajās organizācijās kā Pasaules Banka un Apvienoto Nāciju Organizācijas birojā.

Vairāki no mūsu bijušajiem studentiem turpina sadarbību ar RJA citā kapacitātē – kā lektori vai profesoru asistenti, kas vēlāk palīdz turpināt akadēmisko karjeru un uzsākt doktorantūras studijas.

Intensīvas studijas gada garumā, kā arī sociālā dzīve kursā ar mazāk kā 100 studentiem kļūst par pamatu draudzībai arī pēc studijām. Mūsu augošā absolventu organizācija kalpo par noderīgu tīklu visiem bijušajiem studentiem neatkarīgi no tā, kādu profesionālo karjeru viņi izvēlas pēc studiju beigām. Mēs ļoti vēlamies uzturēt attiecības ar mūsu absolventiem un redzēt, kā viņiem izveidojas turpmākā dzīve, jo mēs ticam, ka tie, kas pazīst RJA, ir vislabākie RJA un tās programmu vēstnieki!