Par RJA

Personāls

 

 

Pasniedzēji 11

Adam CzarnotaPhD
Rektors
Tiesības un sociālā teorija
Aleksandrs FillersPhD
Asociētais profesors
Ievads civiltiesībās. Līgumtiesības.Lietu tiesības. Saistību tiesības
Aleksandrs Potaičuks PhD
Bakalaura programmu direktors. Docents
Administratīvās tiesības, process un tiesības uz taisnīgu tiesu. Privātums un ES datu aizsardzības tiesības. Eiropas Savienības tiesības. Administratīvās tiesības un process Latvijā
Anastasija KaplaneLL.M
Lektore
Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās Starptautiskās cilvēktiesības. Valsts atbildība starptautiskajās tiesībās.iropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti
Gaļina ŽukovaPhD
Asociēta viesprofesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana
George UlrichPhD
Viesprofesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības. Cilvēktiesības un bizness
Ieva MiļūnaLL.M
Lektore
Starptautiskās humanitārās tiesības. Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās.Staarptautiskās cilvēktiesības. Starptautisko organizāciju tiesības
Ilze RūseDr.phil.
Profesore
Eiropas Savienības politika un institūcijas
Ineta ZiemelePhD
Profesore
Starptautiskās tiesības. Tiesas prāvu specifika Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Nataļja TočelovskaPhD
Docente
Finanses. Biznesa grāmatvedība. Finanšu grāmatvedība. Finanšu ekonomika
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās

Viesprofesori un vieslektori 94

Aldis AustersM.A.I.S.
Vieslektors
Migrācija: tiesiskie, politiskie un ekonomiskie aspekti. Eiropas Savienība: insitūcijas, vadība un kompetences
Alessio BartolacelliPhD
Viesprofesors
Eiropas uzņēmumu tiesības
Alina NidagundiMA
Vieslektore
Spāņu valoda
Arina MelsePhD
Vieslektore
Starptautiskās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības
Arta SnipeDr.iur.
Vieslektore
Juridiskā pētniecība
Carlos LlorentePhD
Viesprofesors
Starptautiskās komerctiesības. Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Chiara Feliziani PhD
Viesprofesore
Starptautiskās apkārtējās vides tiesības
Cristiana LauriPhD
Viesprofesore
Starptautiskās apkārtējās vides tiesības
Daunis AuersDr.sc.pol.
Viesprofesors
Salīdzinošā politika
Dennis-Kenji Kipker PhD
Viesprofesors
Eiropas un starptautisko datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības tiesības
Didzis Kļaviņš(Dr.sc.pol.)
Vieslektors
Ievads diplomātijā
Edina HarbinjaPhD
Viesprofesore
Privātums un datu aizsardzība
Edvijs ZandarsLL.M
Vieslektors
Juridiskā prakse
Ēriks Kristiāns SelgaLL.M
Vieslektors
Pētniecības metodes
Filip CyuńczykPhD
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības, Starpdisciplinārā pētniecība: tiesības un politika
Fin-Jasper LangmackPhD
Vieslektors
Starptautiskās humanitārās tiesības
Francesco Luigi GattaPhD
Viesprofesors
Eiropas Savienības tiesības
Gints ApalsDr.hist.
Vieslektors
Diplomātijas tiesības
Gints JegermanisMA, Ambassador (ret.)
Vieslektors
Ievads diplomātijā
Gizem GuneyPhD
Vieslektore
Starptautiskās krimināltiesības
Gunda ReireDr.sc.pol.
Vieslektore
Krīzes vadība starptautiskajā politikā
Ieva HūnaLL.M
Vieslektore
Ievads tiesībās
Ieva RācenājaMBA, MSc
Direktore. Vieslektore
Personāla vadība
Ilona GorņevaDr. Philol.
Viesdocente
Latīņu valda juristiem
Ilze TralmakaLL.M
Vieslektore
Starptautiskās cilvēktiesības. Starptautiskās krimināltiesības
Inga JēkabsonePhD
Vieslektore
Juridiskās pētniecības metodes. Datu analītika uzņēmējdarbībai. Matemātika un statistika sociālajām zinātnēm
Inga ReineMA
Vieslektore
Eiropas Savienības institūciju tiesības. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Ingrīda Kariņa-BērziņaJ.D.
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesības un tehnoloģijas. Līgumi un IKT
Ivars IndānsDr.demogr.
Vieslektors
Krievijas politikas analīze
Ivo KlotiņšLL.M
Vieslektors. Valdes locekliis
Šķīrējtiesas un alternatīvu strīdu izšķiršana
Jana TrahimovičaM.Sci.Soc.
Vieslektore
Diplomātiskais protokols
Jānis IkstensDr.sc.pol.
Viesprofesors
Ievads politikā
Jānis PriedePhD
Viesprofesors
Mikroekonomika. Pētniecības metodes biznesa studijās
Jaroslaw BeldowskiLL.M
Vieslektors
Banku tiesības
Jason RudallPhD
Viesprofesors
Starptautiskās apkārtējās vides tiesības
Jeļena VladimirskaPhD
Visiting Professor
French Language
Jernej Letnar ČerničPhD
Viesprofesors
Cilvēktiesības un bizness
Julia EmtsevaLL.M
Vieslektore
Starptautisko cilvēktiesību institūcijas, procesi un mehānismi
Julia HanschDr.
Viesprofesore
Biznesa stratēģija
Jūlija JerņevaLL.M
Vieslektore
Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības
Jūlija SaušaMag.iur.
Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības
Jurģis ŠķiltersDr.Phil
Viesprofesors
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Juris BurlakovsPhD
Viesdocents
Apkārtējās vides zinātne
Justīne ElferteLL.M
Vieslektore
Ievads diplomātijā. Eiropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti. Salīdzinošā politika
Kate Elizabete KanastaM.Sc.Pol.
Vieslektore
Ārpolitikas analīze. Starptautisko tiesību teorija
Kate KārkliņaLL.M
Vieslektore
Starptautisko cilvēktiesību filozofija
Katrīna Marija SitnieceMSSc
Vieslektore
Starptautiskā drošība
Krista Paula PetereLL.M
Juridiskās pētniecības asistente. Vieslektore
Ievads civiltiesībās. Līgumu tiesības
Kristaps Tamužs LL.M
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības. Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Kristīne RāviņaLL.M
Vieslektore
Eiropas Savienības brīvibas, drošības un tiesiskuma telpa
Kurt EngelenMA
Vieslektors
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Kushtrim IstrefiDr.iur.
Viesdocents
Cilvēktiesības un bizness
Laila MedinaLL.M
Vieslektore
Eiropas Savienības tiesības
Laura ValtereLL.M
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesības
Lauris LiepaLL.M
Vieslektors
León Castellanos-JankiewiczPhD
Vieslektors
Starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilivēktiesīibu institūcijas: procedūras un mehānismi
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Vieslektore
Juridiskā pētniecība
Linda ApsePhD
Viesdocente
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Linda Ingeborga Kronberga LL.M
Vieslektore
Starptautiskās krimināltiesības. Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās
Mārcis ViļumsLL.M
Vieslektors
Eiropas Savienības brīvibas, drošības un tiesiskuma telpa
Marika Laizāne-JurkāneDr.sc.pol.
Viesdocente
Starptautisko organizāciju tiesības. Politisko sarunu vadīšanas prasmes. Argumentācija: teorija un prakse. Pētniecības metodes
Mark LeiserPhD
Viesprofesors
E-komercijas regulējums. Pārspējtehnoloģija
Mārtiņš DanusēvičsM.Soc.Sc.
Vieslektors
Matemātika un statistika sociālajām zinātnēm
Mārtiņš HiršsPhD
Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture. Starptautiskā drošība
Mārtiņš MitsDr.iur.
Viesdocents
Cilvēktiesības
Momchil Milanov LL.M
Vieslektors
Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās
Monica MigliarottiLL.M
Vieslektore
Juridiskā angļu valoda
Paolo PaesaniPhD
Viesprofesors
Monetārā politika. Makroekonomika. Starptautiskā ekonomika
Pēteris ZilgalvisJ.D.
Vieslektors
Līgumi un IKT
Raimonds SlaidiņšJ.D.
Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana
Raphael Oidtmann M.St., M.C.L., MA
Vieslektors
Starptautiskās krimināltiesības
Régis LanneauPhD
Viesprofesors
Starpdisciplinārā pētniecība: tiesības un ekonomika
Robert LanePhD
Viesprofesors
Konkurences tiesības
Rodolphe van HövellMA
Vieslektors
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Rolef de WeijsPhD
Viesprofesors
Starptautiskās bankrota tiesības
Sara AddamoPhD
Vieslektore
Uzņēmumu tiesības
Sergejs JakimovsLL.M
Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati
Sergejs KoledaM.Soc.Sc.
Vieslektors
Riska vadība
Silvija AndernovicsMA TEFL
Vieslektore
Akadēmiskā angļu valoda
Stefania Di StefanoMA
Vieslektore
Tiesību filozofija
Timo KoivurovaPhD
Viesprofesors
Starptautiskās publiskās tiesības
Tjaco T. van den HoutLL.M
Viesprofesors
Starptautiskie nolēmumi. Eiropas tiesību vēsture un romiešu tiesības. Ģeoekonomika: enerģētikas ģeopolitika
Toms RostoksPhD
Viesprofesors
Starptautisko attiecību teorija. Ārpolitikas analīze
Uldis KrastiņšLL.M
Vieslektors
Tiesību teorija, Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā
Valentija LiholajaDr.iur.
Viesprofesors
Krimināltiesības
Valters KažeDr.oec.
Viesprofesors
Mārketings
Valts NeretsLL.M
Vieslektors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Varis KlotiņšLL.M
Vieslektors
Kriminālprocess
Vasileios KaragiannopoulosPhD
Viesprofesors
Kibernoziegumi un kiberdrošība
Viktorija SoņecaLL.M
Vieslektore
Ievads tiesībās. Eiropas Savienības tiesības
Vineta KlotiņaLL.M
Vieslektore
Darba tiesības
Vita MatīssPhD
Viesprofesore
Globālās pieejas publiskajā diplomātijā
Žaneta MikosaPhD
Vieslektore
Eiropas Savienības vides tiesības
Zinta JansonsJ.D.
Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Goda profesori 2

Egils LevitsAss. iur.
RJA Goda profesors, Latvijas Valsts prezidents
Cilvēktiesības
Eleanor SharpstonLL.D
RJA Goda profesore. Bijusī Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte

Administrācija 11

Adam CzarnotaPhD
Rektors
Tiesības un sociālā teorija
Aleksandrs Potaičuks PhD
Bakalaura programmu direktors. Docents
Administratīvās tiesības, process un tiesības uz taisnīgu tiesu. Privātums un ES datu aizsardzības tiesības. Eiropas Savienības tiesības. Administratīvās tiesības un process Latvijā
Katrīna Daugule
Studiju daļas vadītāja
Inga Ugaine
Galvenā grāmatvede
Monika JansoneLL.M
Bakalauru studiju programmu administratore
Daina Račinska
Maģistra programmu vadītāja
Ulla Zumente-StīlaMSW
Erasmus koordinatore
Studentu konsultante
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās
Ieva RācenājaMBA, MSc
Direktore. Vieslektore
Personāla vadība
Krista Paula PetereLL.M
Juridiskās pētniecības asistente. Vieslektore
Ievads civiltiesībās. Līgumu tiesības
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Vieslektore
Juridiskā pētniecība

Valde 3

Ieva Morica
Valdes locekle. Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore
George UlrichPhD
Viesprofesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības. Cilvēktiesības un bizness
Ivo KlotiņšLL.M
Vieslektors. Valdes locekliis
Šķīrējtiesas un alternatīvu strīdu izšķiršana