Par RJA

Personāls

 

 

Pasniedzēji 10

Aleksandrs FillersPhD
Docents
Ievads civiltiesībās. Līgumtiesības.Lietu tiesības. Saistību tiesības
Anastasija KaplaneLL.M
Lektore
Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās Starptautiskās cilvēktiesības. Valsts atbildība starptautiskajās tiesībās.iropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti
Gaļina ŽukovaPhD
Asociēta profesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana
George UlrichPhD
Profesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības. Cilvēktiesības un bizness
Ieva MiļūnaLL.M
Lektore
Starptautiskās humanitārās tiesības
Ilze RūseDr.phil.
Profesore
Eiropas Savienības politika un institūcijas
Ineta ZiemelePhD
Profesore
Starptautiskās tiesības. Tiesas prāvu specifika Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Laura RatniecePhD
Docente
Juridiskās pētniecības metodes. Tiesiskā interpretācija
Nataļja TočelovskaPhD
Docente
Finanses. Biznesa grāmatvedība. Finanšu grāmatvedība. Finanšu ekonomika
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās

Viesprofesori un vieslektori 85

Aldis AustersM.A.I.S.
Vieslektors
Migrācija: tiesiskie, politiskie un ekonomiskie aspekti. Eiropas Savienība: insitūcijas, vadība un kompetences
Aleksandrs Potaičuks Dr.iur.
Viesdocents
Salīdzinošās administratīvās tiesības
Alessio BartolacelliPhD
Viesprofesors
Eiropas uzņēmumu tiesības
Alla PlacinskaDr.phil.
Viesprofesore
Spāņu valoda
Anna TonioloPhD
Viesprofesore
Eiropas uzņēmumu tiesības
Arina MelsePhD
Vieslektore
Starptautiskās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības
Bård Sverre TusethLL.M
Vieslektors
Juridiskās pētniecības metodes
Beatrice HamiltonLL.M
Vieslektors
Starptautiskās apkārtējās vides tiesības
Carlos LlorentePhD
Viesprofesors
Starptautiskās komerctiesības. Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Christopher GoddardM.Ed.
Vieslektors
Juridiskā angļu valoda
Christos Marneros PhD
Vieslektors
Legal Philosophy
Dārta ŪdreLL.M
Vieslektore
Salīdzinošās administratīvās tiesības
Daunis AuersDr.sc.pol.
Viesprofesors
Salīdzinošā politika
Dennis-Kenji Kipker PhD
Viesprofesors
Eiropas un starptautisko datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības tiesības
Didzis Kļaviņš(Dr.sc.pol.)
Vieslektors
Ievads diplomātijā
Dirk LinowskiProf. Dr. Dr. h.c.
Viesprofesors
Starptautiskā finanšu vadība
Edina HarbinjaPhD
Viesprofesore
Privātums un datu aizsardzība
Edvijs ZandarsLL.M
Vieslektors
Juridiskā prakse
Elizabeth S. PerryLL.D
Vieslektore
Juridiskā angļu valda
Ēriks Kristiāns SelgaLL.M
Vieslektors
Pētniecības metodes
Filip CyuńczykPhD
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības, Starpdisciplinārā pētniecība: tiesības un politika
Francesco Luigi GattaPhD
Viesprofesors
Eiropas Savienības tiesības
Gints ApalsDr.hist.
Vieslektors
Diplomātijas tiesības
Gizem GuneyPhD
Vieslektore
Starptautiskās krimināltiesības
Gunda ReireDr.sc.pol.
Vieslektore
Krīzes vadība starptautiskajā politikā
Ilze TralmakaLL.M
Vieslektore
Starptautiskās cilvēktiesības. Starptautiskās krimināltiesības
Inga JēkabsonePhD
Bakalaura programmu direktore. Pētniece. Vieslektore
Juridiskās pētniecības metodes. Datu analītika uzņēmējdarbībai. Matemātika un statistika sociālajām zinātnēm
Inga ReineMA
Vieslektore
Eiropas Savienības institūciju tiesības. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Ingrīda Kariņa-BērziņaJ.D.
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesības un tehnoloģijas. Līgumi un IKT
Ivo KlotiņšLL.M
Vieslektors. Valdes locekliis
Šķīrējtiesas un alternatīvu strīdu izšķiršana
Jana TrahimovičaM.Sci.Soc.
Vieslektore
Diplomātiskais protokols
Jānis IkstensDr.sc.pol.
Rektora pienākumu izpildītājs. Valdes priekšsēdētājs. Viesprofesors
Ievads politikā
Jānis PriedePhD
Viesprofesors
Mikroekonomika. Pētniecības metodes biznesa studijās
Jeļena SevastjanovaMg.philol.
Vieslektore
Krievu valoda
Jeļena VladimirskaPhD
Visiting Professor
French Language
Jernej Letnar ČerničPhD
Viesprofesors
Cilvēktiesības un bizness
Jerzy JendrośkaPhD
Viesprofesors
Apkārtējās vides tiesības
Jūlija JerņevaLL.M
Vieslektore
Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības
Jūlija SaušaMag.iur.
Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības
Jurģis ŠķiltersDr.Phil
Viesprofesors
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Juris BurlakovsPhD
Viesdocents
Apkārtējās vides zinātne
Justīne ElferteLL.M
Vieslektore
Ievads diplomātijā. Eiropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti. Salīdzinošā politika
Kristaps Tamužs LL.M
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības. Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Kurt EngelenMA
Vieslektors
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Kushtrim IstrefiDr.iur.
Viesdocents
Cilvēktiesības un bizness
Laila MedinaLL.M
Vieslektore
Laura ValtereLL.M
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesības
Lauris LiepaLL.M
Vieslektors
Lauris RasnačsPhD
Vieslektors
Līgumtiesības
León Castellanos-JankiewiczPhD
Vieslektors
Starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Vieslektore
Juridiskā pētniecība
Linda ApsePhD
Viesdocente
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Marco Macchia
Viesprofesors
Banku un finanšu tirgus tiesības
Marika Laizāne-JurkāneDr.sc.pol.
Viesdocente
Starptautisko organizāciju tiesības. Politisko sarunu vadīšanas prasmes. Argumentācija: teorija un prakse. Pētniecības metodes
Māris KrastiņšM.Ec.
Vieslektors
Riska vadība
Mark LeiserPhD
Viesprofesors
E-komercijas regulējums. Pārspējtehnoloģija
Mārtiņš HiršsMA
Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture. Starptautiskā drošība
Mārtiņš MitsDr.iur.
Viesdocents
Cilvēktiesības
Morten HansenM.Sc.
Vieslektors
Mikroekonomika un makroekonomika. Eiropas politekonomija
Otto TabunsLL.M
Vieslektors
Starptautiskā drošība
Paolo PaesaniPhD
Viesprofesors
Monetārā politika. Makroekonomika. Starptautiskā ekonomika
Peter GjortlerMA
Vieslektors
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Pēteris ZilgalvisJ.D.
Vieslektors
Līgumi un IKT
Raimonds SlaidiņšJ.D.
Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana
Régis LanneauPhD
Viesprofesors
Starpdisciplinārā pētniecība: tiesības un ekonomika
Robert LanePhD
Viesprofesors
Konkurences tiesības
Rodolphe van HövellMA
Vieslektors
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Rolef de WeijsPhD
Viesprofesors
Starptautiskās bankrota tiesības
Sergejs JakimovsLL.M
Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati
Silvija AndernovicsMA TEFL
Vieslektore
Akadēmiskā angļu valoda
Timo KoivurovaPhD
Viesprofesors
Starptautiskās publiskās tiesības
Tjaco T. van den HoutLL.M
Vieslektors
Starptautiskie nolēmumi. Eiropas tiesību vēsture un romiešu tiesības. Ģeoekonomika: enerģētikas ģeopolitika
Toms KrūmiņšPhD
Vieslektors
Toms RostoksPhD
Viesprofesors
Starptautisko attiecību teorija. Ārpolitikas analīze
Uldis KrastiņšLL.M
Vieslektors
Tiesību teorija, Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā
Valentija LiholajaDr.iur.
Viesprofesors
Krimināltiesības
Valters KažeDr.oec.
Viesprofesors
Mārketings
Valts NeretsLL.M
Vieslektors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Varis KlotiņšLL.M
Vieslektors
Kriminālprocess
Vasileios KaragiannopoulosPhD
Viesprofesors
Kibernoziegumi un kiberdrošība
Vineta KlotiņaLL.M
Vieslektore
Darba tiesības
Vita MatīssPhD
Viesprofesore
Globālās pieejas publiskajā diplomātijā
Zane RatnieceLL.M
Vieslektore
Starptautiskās cilvēktiesības
Žaneta MikosaPhD
Vieslektore
Eiropas Savienības vides tiesības
Zinta JansonsJ.D.
Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Goda profesori 2

Egils LevitsAss. iur.
RJA Goda profesors, Latvijas Valsts prezidents
Cilvēktiesības
Eleanor SharpstonLL.D
RJA Goda profesore. Bijusī Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte

Administrācija 11

Jānis IkstensDr.sc.pol.
Rektora pienākumu izpildītājs. Valdes priekšsēdētājs. Viesprofesors
Ievads politikā
Inga JēkabsonePhD
Bakalaura programmu direktore. Pētniece. Vieslektore
Juridiskās pētniecības metodes. Datu analītika uzņēmējdarbībai. Matemātika un statistika sociālajām zinātnēm
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās
Inga Ugaine
Galvenā grāmatvede
Liene Briede
Studiju daļas vadītāja
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Vieslektore
Juridiskā pētniecība
Daina Račinska
Maģistra programmu vadītāja
Katrīna Daugule
Bakalauru programmu vadītāja
Ulla Zumente-Stīla
Erasmus koordinatore
Studentu konsultante
Krista Paula Petere
Juridiskās pētniecības asistente

Valde 4

Jānis IkstensDr.sc.pol.
Rektora pienākumu izpildītājs. Valdes priekšsēdētājs. Viesprofesors
Ievads politikā
Ieva Morica
Valdes locekle. Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore
George UlrichPhD
Profesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības. Cilvēktiesības un bizness
Ivo KlotiņšLL.M
Vieslektors. Valdes locekliis
Šķīrējtiesas un alternatīvu strīdu izšķiršana