Par RJA

Personāls

 

 

Pasniedzēji 10

Adam CzarnotaPhD
Rektors. Profesors
Tiesības un sociālā teorija
Aleksandrs FillersPhD
Docents
Ievads civiltiesībās. Līgumtiesības.Lietu tiesības. Saistību tiesības
Anastasija KaplaneLL.M
Lektore
Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās Starptautiskās cilvēktiesības. Valsts atbildība starptautiskajās tiesībās.iropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti
Gaļina ŽukovaPhD
Asociēta viesprofesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana
George UlrichPhD
Viesprofesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības. Cilvēktiesības un bizness
Ieva MiļūnaLL.M
Lektore
Starptautiskās humanitārās tiesības. Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās.Staarptautiskās cilvēktiesības. Starptautisko organizāciju tiesības
Ilze RūseDr.phil.
Profesore
Eiropas Savienības politika un institūcijas
Ineta ZiemelePhD
Profesore
Starptautiskās tiesības. Tiesas prāvu specifika Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Nataļja TočelovskaPhD
Docente
Finanses. Biznesa grāmatvedība. Finanšu grāmatvedība. Finanšu ekonomika
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās

Viesprofesori un vieslektori 89

Aldis AustersM.A.I.S.
Vieslektors
Migrācija: tiesiskie, politiskie un ekonomiskie aspekti. Eiropas Savienība: insitūcijas, vadība un kompetences
Aleksandrs Potaičuks Dr.iur.
Viesdocents
Salīdzinošās administratīvās tiesības
Alessio BartolacelliPhD
Viesprofesors
Eiropas uzņēmumu tiesības
Arina MelsePhD
Vieslektore
Starptautiskās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības
Beatrice HamiltonLL.M
Vieslektors
Starptautiskās apkārtējās vides tiesības
Carlos LlorentePhD
Viesprofesors
Starptautiskās komerctiesības. Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Christopher GoddardM.Ed.
Vieslektors
Juridiskā angļu valoda
Christos Marneros PhD
Viesdocents
Tiesību filozofija
Dārta ŪdreLL.M
Vieslektore
Salīdzinošās administratīvās tiesības
Daunis AuersDr.sc.pol.
Viesprofesors
Salīdzinošā politika
Dennis-Kenji Kipker PhD
Viesprofesors
Eiropas un starptautisko datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības tiesības
Didzis Kļaviņš(Dr.sc.pol.)
Vieslektors
Ievads diplomātijā
Dirk LinowskiProf. Dr. Dr. h.c.
Viesprofesors
Starptautiskā finanšu vadība
Edina HarbinjaPhD
Viesprofesore
Privātums un datu aizsardzība
Edvijs ZandarsLL.M
Vieslektors
Juridiskā prakse
Ēriks Kristiāns SelgaLL.M
Vieslektors
Pētniecības metodes
Filip CyuńczykPhD
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības, Starpdisciplinārā pētniecība: tiesības un politika
Francesco Luigi GattaPhD
Viesprofesors
Eiropas Savienības tiesības
Gints ApalsDr.hist.
Vieslektors
Diplomātijas tiesības
Gizem GuneyPhD
Vieslektore
Starptautiskās krimināltiesības
Gunda ReireDr.sc.pol.
Vieslektore
Krīzes vadība starptautiskajā politikā
Ilona GorņevaDr. Philol.
Viesdocente
Latīņu valda juristiem
Ilze TralmakaLL.M
Vieslektore
Starptautiskās cilvēktiesības. Starptautiskās krimināltiesības
Inga JēkabsonePhD
Bakalaura programmu direktore. Pētniece. Vieslektore
Juridiskās pētniecības metodes. Datu analītika uzņēmējdarbībai. Matemātika un statistika sociālajām zinātnēm
Inga ReineMA
Vieslektore
Eiropas Savienības institūciju tiesības. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Ingrīda Kariņa-BērziņaJ.D.
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesības un tehnoloģijas. Līgumi un IKT
Ivars IndānsDr.demogr.
Vieslektors
Krievijas politikas analīze
Ivo KlotiņšLL.M
Vieslektors. Valdes locekliis
Šķīrējtiesas un alternatīvu strīdu izšķiršana
Jana TrahimovičaM.Sci.Soc.
Vieslektore
Diplomātiskais protokols
Jānis IkstensDr.sc.pol.
Valdes priekšsēdētājs. Viesprofesors
Ievads politikā
Jānis PriedePhD
Viesprofesors
Mikroekonomika. Pētniecības metodes biznesa studijās
Jaroslaw BeldowskiLL.M
Vieslektors
Banku tiesības
Jeļena VladimirskaPhD
Visiting Professor
French Language
Jernej Letnar ČerničPhD
Viesprofesors
Cilvēktiesības un bizness
Julia EmtsevaLL.M
Vieslektore
Starptautisko cilvēktiesību institūcijas, procesi un mehānismi
Jūlija JerņevaLL.M
Vieslektore
Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības
Jūlija SaušaMag.iur.
Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības
Jurģis ŠķiltersDr.Phil
Viesprofesors
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Juris BurlakovsPhD
Viesdocents
Apkārtējās vides zinātne
Justīne ElferteLL.M
Vieslektore
Ievads diplomātijā. Eiropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti. Salīdzinošā politika
Kate Elizabete KanastaM.Sc.Pol.
Vieslektore
Ārpolitikas analīze. Starptautisko tiesību teorija
Kristaps Tamužs LL.M
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības. Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Kristīne RāviņaLL.M
Vieslektore
Eiropas Savienības brīvibas, drošības un tiesiskuma telpa
Kurt EngelenMA
Vieslektors
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Kushtrim IstrefiDr.iur.
Viesdocents
Cilvēktiesības un bizness
Laila MedinaLL.M
Vieslektore
Laura ValtereLL.M
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesības
Lauris LiepaLL.M
Vieslektors
Lauris RasnačsPhD
Vieslektors
Līgumtiesības
León Castellanos-JankiewiczPhD
Vieslektors
Starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilivēktiesīibu institūcijas: procedūras un mehānismi
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Vieslektore
Juridiskā pētniecība
Linda ApsePhD
Viesdocente
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Linda Ingeborga Kronberga LL.M
Vieslektore
Starptautiskās krimināltiesības. Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās
Mārcis ViļumsLL.M
Vieslektors
Eiropas Savienības brīvibas, drošības un tiesiskuma telpa
Marco Macchia
Viesprofesors
Banku un finanšu tirgus tiesības
Marika Laizāne-JurkāneDr.sc.pol.
Viesdocente
Starptautisko organizāciju tiesības. Politisko sarunu vadīšanas prasmes. Argumentācija: teorija un prakse. Pētniecības metodes
Mark LeiserPhD
Viesprofesors
E-komercijas regulējums. Pārspējtehnoloģija
Mārtiņš HiršsMA
Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture. Starptautiskā drošība
Mārtiņš MitsDr.iur.
Viesdocents
Cilvēktiesības
Monica MigliarottiLL.M
Vieslektore
Juridiskā angļu valoda
Morten HansenM.Sc.
Vieslektors
Mikroekonomika un makroekonomika. Eiropas politekonomija
Paolo PaesaniPhD
Viesprofesors
Monetārā politika. Makroekonomika. Starptautiskā ekonomika
Peter GjortlerMA
Vieslektors
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Pēteris ZilgalvisJ.D.
Vieslektors
Līgumi un IKT
Raimonds SlaidiņšJ.D.
Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana
Régis LanneauPhD
Viesprofesors
Starpdisciplinārā pētniecība: tiesības un ekonomika
Robert LanePhD
Viesprofesors
Konkurences tiesības
Rodolphe van HövellMA
Vieslektors
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Rolef de WeijsPhD
Viesprofesors
Starptautiskās bankrota tiesības
Sara AddamoPhD
Vieslektore
Uzņēmumu tiesības
Sergejs JakimovsLL.M
Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati
Sergejs KoledaM.Soc.Sc.
Vieslektors
Riska vadība
Silvija AndernovicsMA TEFL
Vieslektore
Akadēmiskā angļu valoda
Stefania Di StefanoMA
Vieslektore
Tiesību filozofija
Timo KoivurovaPhD
Viesprofesors
Starptautiskās publiskās tiesības
Tjaco T. van den HoutLL.M
Vieslektors
Starptautiskie nolēmumi. Eiropas tiesību vēsture un romiešu tiesības. Ģeoekonomika: enerģētikas ģeopolitika
Toms KrūmiņšPhD
Vieslektors
Toms RostoksPhD
Viesprofesors
Starptautisko attiecību teorija. Ārpolitikas analīze
Uldis KrastiņšLL.M
Vieslektors
Tiesību teorija, Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā
Valentija LiholajaDr.iur.
Viesprofesors
Krimināltiesības
Valters KažeDr.oec.
Viesprofesors
Mārketings
Valts NeretsLL.M
Vieslektors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Varis KlotiņšLL.M
Vieslektors
Kriminālprocess
Vasileios KaragiannopoulosPhD
Viesprofesors
Kibernoziegumi un kiberdrošība
Viktorija SoņecaLL.M
Vieslektore
Ievads tiesībās. Eiropas Savienības tiesības
Vineta KlotiņaLL.M
Vieslektore
Darba tiesības
Vita MatīssPhD
Viesprofesore
Globālās pieejas publiskajā diplomātijā
Žaneta MikosaPhD
Vieslektore
Eiropas Savienības vides tiesības
Zinta JansonsJ.D.
Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Goda profesori 2

Egils LevitsAss. iur.
RJA Goda profesors, Latvijas Valsts prezidents
Cilvēktiesības
Eleanor SharpstonLL.D
RJA Goda profesore. Bijusī Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte

Administrācija 11

Adam CzarnotaPhD
Rektors. Profesors
Tiesības un sociālā teorija
Katrīna Daugule
Studiju daļas vadītāja
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās
Inga JēkabsonePhD
Bakalaura programmu direktore. Pētniece. Vieslektore
Juridiskās pētniecības metodes. Datu analītika uzņēmējdarbībai. Matemātika un statistika sociālajām zinātnēm
Inga Ugaine
Galvenā grāmatvede
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Vieslektore
Juridiskā pētniecība
Monika JansoneLL.M
Bakalauru studiju programmu administratore
Daina Račinska
Maģistra programmu vadītāja
Ulla Zumente-StīlaMSW
Erasmus koordinatore
Studentu konsultante
Krista Paula PetereLL.M
Juridiskās pētniecības asistente

Valde 4

Jānis IkstensDr.sc.pol.
Valdes priekšsēdētājs. Viesprofesors
Ievads politikā
Ieva Morica
Valdes locekle. Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore
George UlrichPhD
Viesprofesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības. Cilvēktiesības un bizness
Ivo KlotiņšLL.M
Vieslektors. Valdes locekliis
Šķīrējtiesas un alternatīvu strīdu izšķiršana