Pasniedzēji

Ilze Rūse Dr.phil.

Profesore
Eiropas Savienības politika un institūcijas

Dr.phil. Politikas zinātnē (Zalcburgas Universitāte, Eiropas Savienības pētījumu centrs, 2011)
Maģistra grāds Starptautiskajās attiecībās (Stokholmas Universitāte, 2000)
Bakalaura grāds Starptautiskajās attiecībās (Stokholmas Universitāte,1998)
Bakalaura grāds dabas zinātnēs (Latvijas universitāte 1983)

Nozīmīgākā profesionālā akadēmiskā pieredze

 • 2020 - Žana Monē profesūra Rīgas Juridiskajā augstskolā projektā EU@RGSL 
 • 2019 - Rīgas Juridiskās augstskolas profesore
 • 2013- 2019   Rīgas Juridiskās augstskolas Asociētā profesore
 • 2012-2013    Rīgas Juridiskās augstskolas docente
 • 2009-2011 – Vieslektore Rīgas Juridiskajā augstskolā
 • 2011-2013 – Vieslektore Tartu universitātē, EuroCollege
 • 2009 – Viespētniece Stokholmas Universtiātes Politiskās zinātnes katedrā
 • 2009 (jūlijs-decembris) – Sekondētā eksperte Zviedrijas ES prezidentūrā, Zviedrijas Ārlietu ministrija
 • 2008-2011 – Lektore Zalcburgas Universitātē, Europas Politika
 • 2003-2006 – Valsts Administrācijas Skolas lektore
 • 2003 – Lektore Rīgas Ekonomikas augstskolā

Akademiskās aktivitātes

 • Latvijas Zinātnes Padomes locekle kopš 2016. gada 22. decembra

Pārējā profesionalā pieredze

 • 2021 - Latvijas vēstniece Zviedrijas Karalistē
 • 2019-2021  Departamenta vadītāja LR Ārlietu ministrijā
 • 2016-2019    nerezidējoša vēstniece Beļģijā un Luksemburgā
 • 2015-2019    Latvijas vēstniece Nīderlandē
 • 2013-2015 – Eiropas departamenta direktore, LR Ārlietu ministrija
 • 2006-2009 – Pirmā sekretāre, LR vēstniecība Vīnē, Austrija
 • 2003-2006 – Nodaļas vadītāja vietn./Nodaļas vadītāja  COREPER I nodaļa, Ārlietu Ministrija
 • 2002-2003 – Otrā sekretāre, ES Departaments, Ārlietu ministrija
 • 1996-2002 – Atašejs, LR vēstniecība Zviedrijā, Stokholma

Pētniecības darbs:

 • RJA kā vadošās pētniecības iestādes koordinēts ES 7.Ietvarprogrammas pētniecības projekts Nr. 333906 “Evaluating the Post-Lisbon Effects of Delegation in the EU External Relations”, projekta realizācija 2013.-2016. gads

Publiskās uzstāšanās konferencēs

 • Clingendael institute conference, 16 October, 2018, The Hague, Netherlands “Future Patterns of Coalition building in the EU”. Panel discussion.

 • TEPSA conference organized by Estonian Foreign policy institute, 6-7.September, 2018, Tallinn, Estonia

 • “Nordic-Baltic Visions for Europe: Does the EU unite or divide the Nordic-Baltic region?” Panel discussion http://www.tepsa.eu/estonian-foreign-policy-institute-key-takeaways-from-the-conference-nordic-baltic-visions-for-europe-september-2018/

 • “Nordic-Baltic Visions for Europe: Does the EU unite or divide the Nordic-Baltic region?” , 2018. gada 6.-7. septembris, Tallina, Igaunija.
 • ESIL konference, 2016. gada 8.-10. septembris, Rīga
  “Explaining the Global Acctorness of the EU’s External Action. The Case of the EU Global Security Strategy.”
 • UACES konference,  2014. gada 1.-3. septembris, Cork, Īrija
  Pētījums: “Using the Opportunity of the EEAS Review for Controlling the Agent: A Principal-Agent Method in Explaining the EU’s Diplomatic Service”
 • UACES conference, 2013.gada 2.-4. septembris Leeds, Apvienotā Karaliste
  Pētījums: “Effects of Delegation in Framing the EU’s External Policy”
 • ECPR konference, 2011.g. 24-27 augusts, Reikjavika, Islande
  Pētījums: “Bargaining power of the Nordic-Baltic grouping in EU Council Negotiations
 • ES pētniecības conference ASV, 2011.g. 9 aprīlis, Pitsburga
  Pētījums:: “Bargaining Power of Institutionalized Cooperation. Case of the EU Climate change negotiations.”
 • Politikas zinātnes  (PSA) Doktorandu konference Oksforda, 2010.g. 6-7. decembris, Apvienotā Karaliste
  Pētījums: “Bargaining Power of Institutionalized Coalitions in EU Council Negotiations”.

Publikācijas

Grāmatu publikācijas:

 • I.Ruse "Multiple Actors in Framing EU External Policy: The Case of the EU Global Security Strategy". In: How the International Law Works in Times of Crisis / edited by George Ulrich and Ineta Ziemele. Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 59-70.
 • Ruse, I., ‘Nordic Cooperation in the EU Council: Does the Institutional Embeddedness Matter?’ (eds.) Caroline Howard Grøn, Peter Nedergaard and Anders Wivel ‘Still the other European Community? The Nordic Countries and the European Union’, Routledge, 2014
 • Ruse, I., ‘(Why) Do Neigbours Cooperate? Institutionalised Coalitions and Bargaining Power in EU Council Negotiations’, Barbara Budrich Verlag (Budrich Unipress Ltd.), 2013, 200p.
 • Ruse, I.,Līdzautore un redkolēģijas komisijas dalībniece “Rokasgrāmatai darbam ar ES jautājumiem“, 2006

Akadēmisko žurnālu raksti:

 • "Multiple Actors in Framing the EU’s External Policy. The Case of the EU Global Security Strategy”, SSRN Papers, February 2017,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912000  
 • I.Ruse ‘Civil Society Participation in Advocating Interests of the EU Legislators: The Case of Latvia’, Eastern European Politics and Societies, Vol.5, 2015, pp. 214-231 http://eep.sagepub.com/content/30/1/214.abstract
 • I.Ruse, ‘Nordic-Baltic Interaction in European Union Negotiations: Taking Advantage of Institutionalized Cooperation‘. –  Journal of Baltic Studies, Vol.44, Nr. 3, 2013.
 • I.Ruse, ‘Bargaining Power of Territorially Constituted Institutionalised Coalitions in EU Council Negotiations’,Journal of Contemporary European Research 8 (3) , pp. 319-339
 • I.Ruse. Implications of the’ new comitology’ for the EU institutions and public administrations after the Lisbon Treaty.’ (‘Kas noticis ar komitoloģiju. Lisabonas līguma veikto izmaiņu ietekme uz ES institūciju un valsts pārvaldes darbu, žurnāls Latvijas intereses Eiropas Savienībā). Journal: Latvian Interests in the EU, 2012/3.
 • I.Ruse. ’Preparing the Council Presidency. Case of Sweden’.(Gatavošanās ES prezidentūrai. Zviedrijas pieredze’ ), žurnāls Latvijas intereses Eiropas Savienībā ,Journal: Latvian Interests in the EU, 2012/1‘

Pētniecība:

 • Rūse, I. ‘Interešu pārstāvēšana ietekmējot Eiropas likumdošanu. Cik aktīvas ir Latvijas nevalstiskās organizācijas? Rīgas Juridiskā augstskola. Research Papers. Nr.10, 2012