RJA bibliotēka

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem ar sadarbspējīgu COVID sertifikātu pirmdien, trešdien, piektdien 9.00-17.00; otrdien, ceturtdien 11.00-19.00.

Alternatīva - bibliotēkas pakalpojumus var izmantot attālināti, saziņai izmantojot e-pastu library@rgsl.edu.lv.

Par bibliotēku

Mūsu resursi jūsu pētniecībai!

RJA bibliotēka lepojas ar vienu no labākajām tiesību zinātņu literatūras kolekcijām reģionā. Bibliotēka nodrošina RJA mācībspēkus un studentus ar nepieciešamo mācību un pētniecisko literatūru un datubāzēm. Tai pašā laikā bibliotēka atbilstoši sākotnējai iecerei apkalpo jebkuru interesentu par jurisprudenci Latvijā – praktizējošos juristus, dažādu mācību iestāžu jurisprudences studentus, valsts iestāžu darbiniekus u.c. interesentus.

Lasīt vairāk