Bibliotēka

Par bibliotēku

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas krājumā lasītājiem ir pieejama jaunākā literatūra tiesību zinātnēs un juridisko žurnālu kolekcija, kā arī tādas juridiskās informācijas datubāzes kā Westlaw, HeinOnline, Kluwer Law, Oxford University datubāzes un citas. Bibliotēkas kolekcija ir pieejama kā Latvijas bibliotēku Kopkataloga daļa.

Līdz ar jaunu RJA starpdisciplināro programmu attīstību bibliotēkas kolekcijas profils paplašinās, un krājuma komplektēšanā arvien nozīmīgāku lomu ieņem jauno tehnoloģiju, biznesa, diplomātijas un citu jomu saistība ar tiesību zinātni. Bibliotēka piedāvā iespēju pasūtīt nepieciešamo literatūru arī no dažādiem dokumentu piegādes centriem un citām bibliotēkām.  Grāmatas un žurnālus var lietot atbilstoši bibliotēkas izmantošanas noteikumiem, savukārt datubāzes var izmantot tikai bibliotēkas telpās.

Bibliotēka ir Juridisko bibliotēku un informācijas centru speciālistu konsorcija dibinātāja un locekle kopš 2003. gada, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle kopš 1999. gada, kā arī aktīva Starptautiskās Juridisko bibliotēku asociācijas locekle kopš 2000. gada.

Juridiskā bibliotēka ir dibināta 1997. gadā ar Sorosa fonda-Latvija finansiālu atbalstu. 1999. gadā Sorosa fonds-Latvija uzdāvināja Juridisko bibliotēku Rīgas Juridiskajai augstskolai, kas tikko bija uzsākusi savu darbību. .