Pasniedzēji, Administrācija

Ligita Gjortlere M.Sci.Soc.

Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Lektore
Juridiskā pētniecība
Tālrunis
+371 67039 221
Birojs
Valenberga ēka, 71. kabinets

M.Sci.Soc. (Latvijas Universitāte, 2001)

Darba pieredze

 • RJA bibliotēkas vadītāja, Juridiskās pētniecības lektore, 1999-
 • Bibliotēku programmas koordinātore, Juridiskās bibliotēkas vadītāja, Sorosa fonds-Latvija, 1996-1998
 • Informācijas nodaļas vadītāja, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 1993-1996

Cita profesionālā pieredze

 • Valdes priekšsēdētāja, Juridisko bibliotēku un informācijas centru konsorcijs, 2003-
 • Latvijas Bibliotēku Padomes priekšsēdētājas vietniece, 2020-
 • Latvijas augstskolu, zinātnisko un speciālo bibliotēku akreditācijas komisijas vadītāja, 2011-2015, 2017-
 • Valdes locekle, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA), 2019-
 • Vadošā eksperte ES projektā “Further Support to Kosovo Legal Education Reform”, 2014-2015
 • Valdes locekle, Starptautiskā Juridisko bibliotēku asociācija (International Association of Law Libraries), 2007-2013
 • Starptautiska eksperte UEPLAC (Ukrainian-European Policy and Legal Advice Center) projektā Ukrainā (2010), EAR (European Agency for Reconstruction) projektā Maķedonijas Republikā (2007-2008) un ES projektā Gruzijā (2008)
 • Prezidente un viceprezidente, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA), 2001-2006
 • Lektore, Latvijas Univeristāte, 2000-2005
Atbildīga par:
 • RJA bibliotēkas vadību;
 • RJA publikācijām - tehniskā redaktore:
  • "Baltic Yearbook of International Law" (Brill, 2019-)
  • RGSL Research Papers,
  • "How International Law Works in Time of Crisis" (Oxford University Press, 2019)
 • RJA mājas lapu.
Publikācijas
 • Guide to Latvian Legal System and Legal Research, 2016 / by Baiba Bebre and Ligita Gjortlere
 • Guide to Latvian Legal System and Legal Research, 2012 / by Baiba Bebre and Ligita Gjortlere
 • Guide to Latvian Law and Legal Resources / by Ilona Čeiča, Baiba Bebre and Ligita Gjortlere.
 • E-grāmatas un Latvijas bibliotēku iespējas informacionālo pakalpojumu paplašināšanā . – Bibliotēku pasaule, Vol.26 (2003), pp.9.-11.
 • Latvian Law Guide /by Ilona Ceica and Ligita Vasermane – International Journal of Legal Information, Vol.31, 2003, Nr.1, pp.20-46.
 • The impact of new technologies on the acquisition process strategy and tactics. – National Policy of the Library Collection Development to Promote Education and Culture in Society: Conference materials. Riga, 2003, pp.74-87 (in Latvian).
 • Organization of Information Resources in Academic Libraries. – Libraries in Knowledge-based Society. Tallin, 2001.
 • Latvian Law Guide /by Ilona Ceica and Ligita Vasermane