Pasniedzēji, Administrācija

Aleksandrs Potaičuks PhD

Bakalaura programmu direktors. Docents
Administratīvās tiesības, process un tiesības uz taisnīgu tiesu. Privātums un ES datu aizsardzības tiesības. Eiropas Savienības tiesības. Administratīvās tiesības un process Latvijā

Tiesību zinātņu doktors (Latvijas Universitāte, 2020)
Doktorantūras Erasmus+ (Lundas Universitāte Zviedrijā, 2019)
Maģistra grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte, 2014)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Docents, Rīgas Juridiskā augstskola, 2023- šobrīd
 • Padomnieks, Satversmes tiesa, 2021-2024
 • Padomnieks, Senāta Civillietu departaments, 2020-2021
 • Sadarbības koordinators, Augstākā tiesa –  Eiropas Savienības dalībvalstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācija (ACA-Europe), 2014-2021
 • Padomnieks, Augstākās tiesas Zinātniski analītiskā nodaļa, 2016-2020
 • Senatora palīgs, Senāta Administratīvo lietu departaments, 2014–2016
 • Stažēšanās Austrumsomijas Universitātē; Čehijas Republikas Augstākajā tiesā; Lietuvas Republikas Augstākajā tiesā; Lundas Universitātē (2014-2020)

Aktuālais pētniecības darbs

 • Nord-Baltic sadarbība
 • Tiesu pārvaldība un tiesības uz taisnīgu tiesu
 • Ārvalstu administratīvo aktu un kvalifikāciju atzīšana 
 • Eiropas salīdzinošās administratīvās tiesības un process
 • ​​​​​​​Datu aizsardzība un privātums 

Galvenās publikācijas

 • Doktora disertācija: Foreign Administrative Acts in Latvia and the European Union
 • Līdzautors grāmatai: Latvijas Republikas Satversmes 105.pants: Tiesības uz īpašumu. Satversmes tiesas judikatūra. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2023. ISBN 978-9934-621-15-4
 • Līdzautors grāmatai: Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022. ISBN 978-9934-621-01-7
 • Līdzautors grāmatai: Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: tiesiskās vienlīdzības princips. Satversmes tiesas judikatūra. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022. ISBN 978-9934-508-99-8 
 • Līdzautors grāmatai:  Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. ISBN 978-9934-508-30-1.
 • ​​​​​​​Līdzautors grāmatai:  Eiropas Savienības tiesības I daļa. Institucionālās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014. ISBN 978-9934-508-16-5.

Starptautiskas un nacionālas mācību programmas

 • Kopš 2016: pasniedzējs Latvijas Tiesnešu mācību centrā 
 • 2023: Lektors Rīgas Juridiskās augstskolas intensīvajā programmā Eiropas tiesībās un ekonomikā Austrumu partnerības partnervalstīm
 • 2019: Latvijas eksperts Eiropas Savienības projektā Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā

Kvalifikācijas celšana

 • 2023: Linšēpingas Universitātes un Zviedrijas institūta intensīvais kurss: Ilgtspējīga e-pārvalde izturīgai un inovatīvi demokrātiskai valsts pārvaldei
 • 2022: Lundas Universitātes, Raula Valenberga institūta un Zviedrijas institūta intensīvais kurss: Daudzlīmeņu pārvaldības, decentralizācijas un cilvēktiesību perspektīvas
 • 2020 – 2021: Academy of European Law (ERA) kursi par ES valsts atbalsta tiesībām; ES Pamattiesību hartas piemērošanu; pārrobežu mantošanas lietām; digitālo kriminālistiku; ES nodokļu lietām; Eiropas uzņēmumu tiesībām un komercnoslēpumiem