Viesprofesori un vieslektori

Aleksandrs Potaičuks LL.M

Vieslektors
Salīdzinošās administratīvās tiesības

Master of Laws (Latvijas Universitāte, 2014)
Bachelor of Laws (Latvijas Universitāte, 2012)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Zinātniski analītiskais padomnieks, Augstākā tiesa, Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, 2016–
  • Tiesneša palīgs, Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments, 2014–2016


Aktuālais pētniecības darbs

  • Tiesu prakses apkopojums par konkurences lietām
  • Pārrobežu administratīvās tiesības


Galvenās publikācijas

  • EU Law Textbook: European Union Law. Part II. Substantial Law. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2016 (līdzautors). 978-9934-508-30-1.
  • EU Law Textbook: European Union Law. Part I. Institutional Law. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2014. (līdzautors) ISBN 978-9934-508-16-5.