Pasniedzēji

Aleksandrs Potaičuks Dr.iur.

Docents
Salīdzinošās administratīvās tiesības

Doctor of Laws (University of Latvia, 2020)
Doctoral Erasmus+ (Lund University in Sweden, 2019)
Master of Laws (Latvijas Universitāte, 2014)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Docents, Rīgas Juridiskā augstskola, 2023-
  • Padomnieks, Satversmes tiesa, 2021 līdz šim brīdim
  • Padomnieks, Senāta Civillietu departaments, 2020-2021
  • Padomnieks, Augstākās tiesas Zinātniski analītiskā nodaļa, 2016-2020
  • Senatora palīgs, Senāta Administratīvo lietu departaments, 2014–2016

Aktuālais pētniecības darbs

  • Ārvalstu diplomu un kvalifikāciju atzīšana 
  • Eiropas salīdzinošās administratīvās tiesības un process 

Galvenās publikācijas

  • Doktora disertācija: Foreign Administrative Acts in Latvia and the European Union
  • EU Law Textbook: European Union Law. Part II. Substantial Law. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2016 (līdzautors). 978-9934-508-30-1.
  • EU Law Textbook: European Union Law. Part I. Institutional Law. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2014. (līdzautors) ISBN 978-9934-508-16-5.