Viesprofesori un vieslektori

Aleksandrs Potaičuks Dr.iur.

Viesdocents
Salīdzinošās administratīvās tiesības

Doctor of Laws (University of Latvia, 2020)
Doctoral Erasmus+ (Lund University in Sweden, 2019)
Master of Laws (Latvijas Universitāte, 2014)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Zinātniski analītiskais padomnieks, Augstākā tiesa, 2016–līdz šim brīdim
  • Tiesneša palīgs, Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments, 2014–2016


Aktuālais pētniecības darbs

  • Ārvalstu diplomu un kvalifikāciju atzīšana 
  • Eiropas salīdzinošās administratīvās tiesības un process 

Galvenās publikācijas

  • Doktora disertācija: Foreign Administrative Acts in Latvia and the European Union
  • EU Law Textbook: European Union Law. Part II. Substantial Law. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2016 (līdzautors). 978-9934-508-30-1.
  • EU Law Textbook: European Union Law. Part I. Institutional Law. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2014. (līdzautors) ISBN 978-9934-508-16-5.