Goda profesori

Egils Levits Ass. iur.

RJA Goda profesors, Latvijas Valsts prezidents
Cilvēktiesības