Goda profesori

Egils Levits Ass. iur.

RJA Goda profesors, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis
Cilvēktiesības