Viesprofesori un vieslektori

Kristaps Tamužs LL.M

Vieslektors
Konstitucionālās tiesības. Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

LL.M, Comparative Constitutional Law (Central European University, 2003)
BA, Comparative, European and International Law (Concordia International University Estonia, 2002)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

  • Legal adviser, Constitutional Court of Latvia, from 2014
  • Lawyer, the Registry of the European Court of Human Rights, 2008-2014

Galvenās publikācijas

  • Laviņš A., Tamužs K. Experience of the Constitutional Court Concerning Preliminary Questions to the Court of Justice of the European Union. Jurista Vārds, 12/2016.
  • Bugne L., Tamužs K. The Constitutional Court as an Effective Domestic Remedy in Cases of a Potential Legislative Gap. Jurista Vārds, 12/2016.