Viesprofesori un vieslektori

Mārtiņš Hiršs MA

Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture. Starptautiskā drošība

MA in Politics (New York University, 2014)
BA in Politics (University of Latvia, 2011)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • pētnieks, NAA Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2014. – patlaban
  • Latvijas politikas komentētājs, Austrālijas radio SBS, 2014. – patlaban
  • stažieris, Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ņujorkā, 2014
  • Rīgas Juridiskā augstskola, Rektora asistents, 2012.-2013

Aktuālais pētniecības darbs

  • ASV ārpolitika, it īpaši ASV ārpolitikas stratēģijas un ASV – Krievijas attiecības; enerģētiskā drošība.

 Publikācijas

  • Hiršs M., Sprūds A. Energy (in)security: challenges and prospects for the EU&Baltics. LIIA policy brief. November, 2014, 6 p.
  • Edit. Spolītis V., Reetz A. et al. 7 myths about democracy in Latvia. Riga, 2011, pp. 7-16, 53-58.