Viesprofesori un vieslektori

Edvijs Zandars LL.M

Vieslektors
Juridiskā prakse

2016 King’s College London, Postgraduate Diploma in EU Competition Law
2013 University of Latvia Faculty of Law, Master of Laws (LL.M.) degree
2010 University of Latvia Faculty of Law, Bachelor of Laws (LL.B.)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • 2010 –          Zvērināta advokāta palīgs, ZAB “Ellex Kļaviņš”
 • 2009 – 2013 Goda tiesnesis, Latvijas Universitāte
 • 2008 – 2013 Senators, Latvijas Universitāte (2010.-2013. priekšsēdētāja vietnieks)

Aktuālais pētniecības darbs

 • Zaudējumu atlīdzība par konkurences tiesību pārkāpumiem

Galvenās publikācijas

 • Jaunas iespējas zaudējumu atlīdzināšanai konkurences pārkāpumu gadījumā. Bilances juridiskie padomi, Nr. 11, 2017.
 • Personas datu aizsardzība, iznīcinot dokumentus. iFinanses, 2017.
 • Atbildība par negodīgu komercpraksi. iBizness, June 2016.
 • Vainas nozīme, piemērojot sodu par konkurences tiesību pārkāpumiem, Jurista Vārds, 2015, No. 44 (896)
 • Latvia. In: Jordan P. International Advertising Law: A Practical Global Guide. Globe Business Publishing Ltd., 2014
 • Zaudējumu atlīdzības priekšnoteikumi Konkurences likuma 11. un 13. panta pārkāpuma gadījumā. Thesis, University of Latvia, 2013.
 • Aizturējuma tiesība civiltiesiskajās un komerctiesiskajās attiecībās. Thesis, University of Latvia, 2010.
 • Latvia. In: Campbell D. (ed.). Internet: Laws and Regulatory Regimes, 2nd edition. Juris Publishing Inc., 2010.
 • Judikatūras saistošais spēks (II). Likums un Tiesības, 2009, Issue No. 3 (115), pp. 90-94
 • Judikatūras saistošais spēks (I). Likums un Tiesības, 2009, Issue No. 2 (114), pp.53- 59.