Viesprofesori un vieslektori

Filip Cyuńczyk PhD

Vieslektors
Konstitucionālās tiesības

PhD. in Law (University of Warsaw, Poland, 2019)
Master of Arts in Sociology of Law (University of Basque Country – Onati International Institute for Sociology of Law, 2015)
Magister Iuris (University of Białystok, 2013)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Since 2015 – Associated Researcher in the Centre for Legal Education and Social Theory (University of Wrocław, Poland)
 • 2014-2017 – Researcher at the Institute of Applied Social Sciences (University of Warsaw, Poland) 

Aktuālais pētniecības darbs

 • Instrumentalization of law with the special reference to the CEE memory policies
 • Experience and common sense. Aesthetic foundation of validation in contepmporary philosophy of law (Researcher in research project)
 • Hidden Curriculum in Polish Legal Academia (co-investigator in the researh project) ·

Galvenās publikācijas

 • Konstytucyjne ramy pamięci [Constitutional frames of memory], Nowy konstytucjonalizm [New constitutionalism], monograph by A. Czarnota, M. Stambulski, M. Paździora, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wrocław 2019
 • Post-communist Legal Education?, Academia and the Political, monograph by (ed.) M. Pazdziora, M. Stambulski, Peter Lang 2019
 • Does the football ‘ultra fan’ can understand liberal citizen and vice versa? A few words on memory and forgetness regarding L. Koczanowicz's thoughts on politics and non-consensual democracy, politicon, nr 2 (2019), (ed.) K. Muszynski, M. Stambulski, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wrocław 2019
 • (with Maciej Frąszczak, Paulina Spałek), oan companies in Poland. Theory and practice, monograph by I. Jakubowska-Branicka (ed.), Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw, Warszawa 2018
 • Book Review: Do Not Judge a Book by Its Cover, Oñati Socio-Legal Series, Vol. 6, No. 5, 2016
 • Prawo, historia, pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułąch do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznych (Law, History and the Collective Memory. The references to the past in Latvian and Hungarian Constitutions Preambles), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XV z. 1, ed. Katarzyna Bagan- Kurluta, Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 221-234, 2016.
 • Dylematy wokół zagadnienia rządów prawa w potranzycyjnej Czechosłowacji (Rep. Czeskiej) i na Węgrzech. Analiza przypadków (The Rule of Law Dilemas in Czechoslovakia [Czach Rep.] and Hungary during the transition), Miscellanea Historico- Iuridica, Tom XIV z. 1, ed. Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 75-87, 2015.
 • O nauczaniu historii doktryn politycznoprawnych na studiach prawniczych – kilka refleksji niedawnego studenta (About Teaching the History of Idea. A few reflections of the recent student), Myślenie o polityce i prawie, ed. I. Barwicka- Tylek, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 411-420, 2015.
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Dorpacie i jego Polscy studenci do 1918 r. (University of Dorpat Faculty of Law and its Polish students till 1918), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XIII, z. 1, ed. Izabela Kraśnicka, Białystok, pp. 181-192, 2014.