Viesprofesori un vieslektori

Filip Cyuńczyk Mag. iur.

Vieslektors
Konstitucionālās tiesības

Master of Arts in Sociology of Law (University of Basque Country – Onati International Institute for Sociology of Law, 2015)
Magister Iuris (University of Białystok, 2013)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • PhD Candidate – Faculty of Law, University of Białystok (2013-17)
 • PhD Candidate – Legal History Institute, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (from 2017)

Aktuālais pētniecības darbs

 • Institutes for the National Remembrance and their location in the socio-legal reality of the post-communist states in Central and Eastern Europe (main investigator) ·
 • Hidden Curriculum in Polish Legal Academia (co-investigator) ·
 • Does the paraformality works? The diffusion of fast money loans in Poland (sub-investigator).
 • In application progress – [Administered for financing by Polish National Center of Science] Legal education and the challenges of democracy in Central and Eastern Europe. The sociological and theoretical studies on Poland, Lithuania and Belarus. (co-investigator)

Galvenās publikācijas

 • Book Review: Do Not Judge a Book by Its Cover, Oñati Socio-Legal Series, Vol. 6, No. 5, 2016
 • Prawo, historia, pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułąch do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznych (Law, History and the Collective Memory. The references to the past in Latvian and Hungarian Constitutions Preambles), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XV z. 1, ed. Katarzyna Bagan- Kurluta, Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 221-234, 2016.
 • Dylematy wokół zagadnienia rządów prawa w potranzycyjnej Czechosłowacji (Rep. Czeskiej) i na Węgrzech. Analiza przypadków (The Rule of Law Dilemas in Czechoslovakia [Czach Rep.] and Hungary during the transition), Miscellanea Historico- Iuridica, Tom XIV z. 1, ed. Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 75-87, 2015.
 • O nauczaniu historii doktryn politycznoprawnych na studiach prawniczych – kilka refleksji niedawnego studenta (About Teaching the History of Idea. A few reflections of the recent student), Myślenie o polityce i prawie, ed. I. Barwicka- Tylek, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 411-420, 2015.
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Dorpacie i jego Polscy studenci do 1918 r. (University of Dorpat Faculty of Law and its Polish students till 1918), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XIII, z. 1, ed. Izabela Kraśnicka, Białystok, pp. 181-192, 2014.