Visiting professors and visiting lecturers

Filip Cyuńczyk PhD

Visiting Lecturer
Constitutional Law

PhD. in Law (University of Warsaw, Poland, 2019)
Master of Arts in Sociology of Law (University of Basque Country – Onati International Institute for Sociology of Law, 2015)
Magister Iuris (University of Białystok, 2013)

Significant Professional Experience

 • Since 2015 – Associated Researcher in the Centre for Legal Education and Social Theory (University of Wrocław, Poland)
 • 2014-2017 – Researcher at the Institute of Applied Social Sciences (University of Warsaw, Poland) 

Current research

 • Instrumentalization of law with the special reference to the CEE memory policies
 • Experience and common sense. Aesthetic foundation of validation in contepmporary philosophy of law (Researcher in research project)
 • Hidden Curriculum in Polish Legal Academia (co-investigator in the researh project) ·

Main publications

 • Konstytucyjne ramy pamięci [Constitutional frames of memory], Nowy konstytucjonalizm [New constitutionalism], monograph by A. Czarnota, M. Stambulski, M. Paździora, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wrocław 2019
 • Post-communist Legal Education?, Academia and the Political, monograph by (ed.) M. Pazdziora, M. Stambulski, Peter Lang 2019
 • Does the football ‘ultra fan’ can understand liberal citizen and vice versa? A few words on memory and forgetness regarding L. Koczanowicz's thoughts on politics and non-consensual democracy, politicon, nr 2 (2019), (ed.) K. Muszynski, M. Stambulski, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wrocław 2019
 • (with Maciej Frąszczak, Paulina Spałek), Loan companies in Poland. Theory and practice, monograph by I. Jakubowska-Branicka (ed.), Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw, Warszawa 2018
 • Book Review: Do Not Judge a Book by Its Cover, Oñati Socio-Legal Series, Vol. 6, No. 5, 2016
 • Prawo, historia, pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułąch do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznych (Law, History and the Collective Memory. The references to the past in Latvian and Hungarian Constitutions Preambles), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XV z. 1, ed. Katarzyna Bagan- Kurluta, Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 221-234, 2016.
 • Dylematy wokół zagadnienia rządów prawa w potranzycyjnej Czechosłowacji (Rep. Czeskiej) i na Węgrzech. Analiza przypadków (The Rule of Law Dilemas in Czechoslovakia [Czach Rep.] and Hungary during the transition), Miscellanea Historico- Iuridica, Tom XIV z. 1, ed. Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 75-87, 2015.
 • O nauczaniu historii doktryn politycznoprawnych na studiach prawniczych – kilka refleksji niedawnego studenta (About Teaching the History of Idea. A few reflections of the recent student), Myślenie o polityce i prawie, ed. I. Barwicka- Tylek, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 411-420, 2015.
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Dorpacie i jego Polscy studenci do 1918 r. (University of Dorpat Faculty of Law and its Polish students till 1918), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XIII, z. 1, ed. Izabela Kraśnicka, Białystok, pp. 181-192, 2014.