Visiting professors and visiting lecturers

Filip Cyuńczyk PhD

Visiting Lecturer
Constitutional Law; Interdisciplinary Research: Law and Politics

PhD. in Law (University of Warsaw, Poland, 2019)
Master of Arts in Sociology of Law (University of Basque Country – Onati International Institute for Sociology of Law, 2015)
Magister Iuris (University of Białystok, 2013)

Significant Professional Experience

 • Since 2021 – Assistant Professor (Faculty of Law, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland) 
 • Since 2020 – International Trainer in Human Rights and Conflict Policies (OSCE Border Management Staff College in Dushanbe, Tajikistan)  
 • Since 2015 – Associated Researcher in Centre for Legal Education and Social Theory (University of Wrocław, Poland)
 • 2020-2021 – Lecturer (Faculty of Law and Social Comunication, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wrocław, Poland) 
 • 2014-2017 – Researcher Institute of Applied Social Sciences (University of Warsaw, Poland) 

Current research

 • Constitutional identities in Central and Eastern Europe 
 • Instrumentalization of law with the special reference to the CEE memory policies
 • Legal history: socio-legal approach ·    

Main publications

 • Powrót do przeszłości? O przemianach prawnych mechanizmów regulacji pamięci zbiorowej w Hiszpanii z perspektywy Europy Środkowej [Back to the Past? Evolution of the Legal Mechanisms Regulating Collective Memories in Spain from the Central European Perspective], Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej: Journal of the Polish Section of  IVR, 3(28)/2021 [POL/ENG], 2021  
 • Konstytucyjne ramy pamięci? [Constitutional frames of memory], Nowy konstytucjonalizm [New constitutionalism], monograph by A. Czarnota, M. Stambulski, M. Paździora, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Scholar: Warszawa 2021 
 • Zmagania Europy Środkowej z pamięcią a koncepcje przyzwoitego społeczeństwa i etyki pamięci Avishaia Margalita [Struggles with memory. Central Eastern Europe and Avishai Margalit’s concepts of decent society and ethics of memory], Prace Kulturoznawcze, Vol 24, No 1 (2020): Czytanie Margalita, Wrocław 
 • Instrumentalization of Law in the Context of Memory Policies in Central and Eastern Europe after 1989, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej: Journal of the Polish Section of  IVR, 3(21)/2019 [ENG]: Law and Memory in CEE, 2019  
 • Does the football ‘ultra fan’ can understand liberal citizen and vice versa? A few words on memory and forgetness regarding L. Koczanowicz's thoughts on politics and non-consensual democracy, politicon, nr 2 (2019), (ed.) K. Muszynski, M. Stambulski, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wrocław 2019
 • (with Maciej Frąszczak, Paulina Spałek), Loan companies in Poland. Theory and practice, monograph by I. Jakubowska-Branicka (ed.), Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw, Warszawa 2018
 • Book Review: Do Not Judge a Book by Its Cover, Oñati Socio-Legal Series, Vol. 6, No. 5, 2016
 • Prawo, historia, pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułąch do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznych (Law, History and the Collective Memory. The references to the past in Latvian and Hungarian Constitutions Preambles), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XV z. 1, ed. Katarzyna Bagan- Kurluta, Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 221-234, 2016.
 • Dylematy wokół zagadnienia rządów prawa w potranzycyjnej Czechosłowacji (Rep. Czeskiej) i na Węgrzech. Analiza przypadków (The Rule of Law Dilemas in Czechoslovakia [Czach Rep.] and Hungary during the transition), Miscellanea Historico- Iuridica, Tom XIV z. 1, ed. Piotr Fiedorczyk, Białystok, pp. 75-87, 2015.
 • O nauczaniu historii doktryn politycznoprawnych na studiach prawniczych – kilka refleksji niedawnego studenta (About Teaching the History of Idea. A few reflections of the recent student), Myślenie o polityce i prawie, ed. I. Barwicka- Tylek, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 411-420, 2015.
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Dorpacie i jego Polscy studenci do 1918 r. (University of Dorpat Faculty of Law and its Polish students till 1918), Miscellanea Historico- Iuridica, T. XIII, z. 1, ed. Izabela Kraśnicka, Białystok, pp. 181-192, 2014.