Viesprofesori un vieslektori

Jānis Ikstens Dr.sc.pol.

Viesprofesors
Ievads politikā
Birojs
Valenberga ēka, 5. stāvs

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • 2021-2022   Rīgas Juridiskās augstskolas rektora pienākumu izpildītājs
  • 2019 -    Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns
  • 2017-2019  Rīgas Juridiskās augstskolas rektora pienākumu izpildītājs
  • 2015-2019   Prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā, Latvijas Universitāte
  • Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors
  • 2010-    Latvijas Universitātes profesors
  • 2005- 2010  Latvijas Universitātes asociētais profesors
  • 1997-2005   Vidzemes augstskolas lektors