Viesprofesori un vieslektori

Laila Medina LL.M

Vieslektore
Eiropas Savienības tiesības

LL.M in European law (Rīgas Juridiskā augstskola, 2002)
LL.M in international maritime law (IMO International Maritime Law Institute (Malta), 1995)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte, 2021-
  • LR Tieslietu ministrija, valsts sekretāra vietniece, 2005-2021

Galvenās publikācijas

  • People Centred Justice and the European Court of Justice 1/2023 Lex&Forum, Greece
  • Restriction of Covid-19 in a democratic society by Laila Medina. 16. 02. 2021 Nr. 7 (1169) Jurista vārds
  • Comments of the Constitution of the Republic of Latvia,  Chapter III President, Chapter IV Cabinet of Ministers, Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2017 Art. 59 by Laila Medina
  • Comments of the Constitution of the Republic of Latvia,   Chapter V Legislative action , Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2019. Art. 64 by  Egils Levits, Aleksandrs Kuzņecovs, Laila Medina, Artūrs Caics, Ilze Tralmaka Annex – Notes on the legislative process,  Good legislation by Laila Medina
  • Comments of the Constitution of the Republic of Latvia,   Chapter II Saeima, Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2020. Art. 20 by Laila Medina, Anda Smiltēna Art.27 by Laila Medina, Inese Gailīte
  • Pievienošanās līgums Eiropas Savienībai (izvilkums) un komentāri, autoru kolektīvs, M.Brizgo un L.Medinas redakcijā, Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2003 (Accession treaty to European Union. Commentaries, ed by Māris Brizgo, Laila Medina)