Viesprofesori un vieslektori

Laila Medina LL.M

Vieslektore

LL.M in international maritime law (IMO International Maritime Law Institute (Malta), 1995)
LL.M in European law (Rīgas Juridiskā augstskola, 2002)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte, 2021-
  • LR Tieslietu ministrija, valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos, 2009-2021
  • LR Tieslietu ministrija, valsts sekretāra vietniece nozaru politikas jautājumos, 2006-2009
  • LR Tieslietu ministrija, Politikas plānošanas departamenta direktore, 2005-2006
  • LR Valsts kancelejas Eiropas lietu biroja vadītāja vietniece, 2004-2005
  • LR Satiksmes ministrija, valsts sekretāra padomniece Eiropas lietās, 2002-2004 
  • LR Satiksmes ministrija, Juridiskās nodaļas vadītāja un Jūrlietu departamenta direktora vietniece,1995-2002.