Viesprofesori un vieslektori

Jūlija Jerņeva LL.M

Vieslektore
Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības