Viesprofesori un vieslektori

Jūlija Jerņeva LL.M

Vieslektore
Eiropas Savienības ārējās attiecības. Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības