Viesprofesori un vieslektori

Uldis Krastiņš LL.M

Vieslektors
Tiesību teorija, Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā

LL.M in Public International and European law (Université de Versailles, 2008, Master II en droit public international et européen)
Jurista diploms (Latvijas Univeristāte, 2007)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Advisor to the Court, Constitutional court of Latvia, since May 2018
  • Lawyer linguist, Court of Justice of the European Union, 2010-2018
  • Chargé des travaux dirigés, Université Paris Sud, 2008-2011

Aktuālais pētniecības darbs

  • The variables in the scope of appreciation in administrative, constitutional and ECJ procedures

Galvenās publikācijas

  • Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā: tiešās prasības. Rīga: TNA, 2015.