Pasniedzēji

Ieva Miļūna LL.M

Lektore
Starptautiskās humanitārās tiesības. Ievads starptautiskajās publiskajās tiesībās.Staarptautiskās cilvēktiesības. Starptautisko organizāciju tiesības
Tālrunis
+371 67039 305
Birojs
Valenberga ēka, 5.stāvs

PhD cand. (Latvijas Universitāte)
LL.M. Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (Amsterdamas universitāte, 2007)
Tiesību maģistrs, Starptautiskās tiesības (Latvijas Universitāte, 2006)
Tiesību bakalaurs (Latvijas Universitāte, 2005)

Darba pieredze

 • Kopš 2008 – lektore starptautiskajās tiesībās, Rīgas Juridiskā augstskola
 • 2014-2015, Eksperte, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO (Ņujorkā). Galvenās atbildības jomas: Valsts pārstāvība ANO Ģenerālās Asamblejas 6.komitejā un citās darba grupās, Starptautiskajā Krimināltiesā, priekšsēdētāja ES Padomes darba grupai COJUR-ICC Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā
 • 2013-2015, Viespētniece, Fordham universitātes Juridiskā fakultāte
 • 2005-2008, Juriskonsulte, Tieslietu ministrija, Eiropas un starptautisko tiesību departaments, Krimināltiesību departaments. Galvenās atbildības jomas: Starptautiskās līgumtiesības, ES direktīvu ieviešana, pārstāvība ES darba grupās, Valsts pārstāve Starptautiskajā Krimināltiesā
 • 2003-2005, Vecākā referente, Tieslietu ministrija, Eiropas lietu koordinācijas departaments, Starptautisko attiecību departaments. Galvenās atbildības jomas: Divpusējās attiecības, diplomātiskais protokols un etiķete
 • 2001-2003, Redaktore, žurnāls “Likums un Tiesības”
 • Kopš 2012 – Ārlietu ministrijas Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes locekle
 • 2014-2015, Ņujorkas pilsētas advokātu asociācijas locekle Starptautisko tiesību komitejā
 • 2011-2014 – Pētniece ES 7.Ietvara programmas pētniecības projektā “Kara privatizācijas regulēšana: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām” (PRIV-WAR), Vadības komitejas pārstāve
 • Kopš 2008 – Vadības grupas pārstāve Latvijas Sarkanā Krusta Starptautisko humanitāro tiesību ekspertu tīklā

Pašreizējā pētniecība

 • ANO Drošības Padomes lēmumu ietekme uz valstu atbildību.

Publikācijas

 • I  Miļūna, "Trešās puses statusa nozīme Latvijai lietā "Ukraina pret Krievijas Federāciju"", Latvijas Vēstnesis, 2022.gada 2.augusts, pieejama: https://lvportals.lv/skaidrojumi/343378-tresas-puses-statusa-nozime-latvijai-lieta-ukraina-pret-krievijas-federaciju-2022

 • I Miluna, ‘Ukrainian War and International Law’, Jurista Vārds, 22 March 2022, No. 12(1226) (in Latvian)

 • I Miluna, ‘Practice of the UN Security Council in Light of State Responsibility (1945-1975)’, In: Law and Legal Environment in Changing Circumstances. Collection of research papers of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2021, available at: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridiskas-konferences/JUZK-78-2020/juzk.78-Book.pdf  (in Latvian)

 • I Miluna, ‘Latvian Tradition in State Responsibility’ in: Baltic Yearbook of International Law, Vol. 19 (2020)

 • I Miluna, Report on Latvia, in: LR Barroso, R Albert (eds) The International Review of Constitutional Reform, 2021, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3917596

 • I Miluna, 'Latvian Legal System and Legal Research', GlobaLex, NYU, May/June 2021, available at: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia1.html 

 • I Miluna, What would be the Latvian interests at the UN Security Council? Latvian news portal delfi.lv, 8 March 2021, available at: https://www.delfi.lv/news/versijas/ieva-miluna-kadas-bus-latvijas-intereses-ano-drosibas-padome.d?id=52998809 (in Latvian)

 • Contributor to Trend report "Hybrid threats and the law: Concepts, trends and implications", European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, April 2020, available at: https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/04/Hybrid-CoE-Trend-Report-3.pdf

 • I Miluna, The practice of the UN General Assembly and the UN Security Council. Jurista Vārds dedicated to the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations, 20 October 2020, No 42(1152)  (in Latvian)

 • I Miluna, Erga omnes obligations and its protection by the UN organs. Jurista Vārds, 25 August 2020, No 34(1144) (in Latvian)

 • I Miluna, Is the UN Security Council bound by International law? In: Application of the International and European Union Law in the National Courts. Collection of research papers of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2020, pp. 95-100 (in Latvian)

 • I Miluna, Whether the US Peace plan for the Middle East complies with International law?, Jurista Vārds, 18 February 2020, No 7 (1117) (in Latvian)

 • Together with E Poga, 'Legal Aspects of Defense Cooperation', in: O Nikers, O Tabuns (eds), Baltic Security Strategy Report. What the Baltics Can Offer for a Stronger Alliance, The Jamestown Foundation, 2019, available at: https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/09/Baltic-Security-Strategy-Report-2019.pdf?x97873

 • I Miluna, Legal Components of the Latvian Compensation Claim (Extended version), Jurista Vārds, 27 August 2019, No 34 (1092) (in Latvian)

 • I Miluna, Legal Components of the Latvian Compensation Claim, Jurista Vārds, 2 April 2019, No 13 (1071) (in Latvian)

 • I Miluna, ‘Adjudication in deportation cases of Latvia and international law‘, in: U. Belavusau, A. Gliszcynska-Grabias (eds), Law and Memory. Towards Legal Governance of History, (Cambridge University Press, 2017)
 • I Miluna, ‘What Does the Uniting for Peace Resolution Mean for the Role of the UN Security Council?’ In: AJIL Unbound, 17 July 2014, available at: http://www.asil.org/blogs/what-does-uniting-peace-resolution-mean-role-un-security-council
 • I Miluna, ‘The Jurisdictional Competence and Applicable Law with regard to Private Military and Security Companies’, in: C Bakker, M Sossai (eds) Multilevel Regulation of Military and Security Contractors: The Interplay between International, European and Domestic Norms (Hart Publishing, Oxford 2012)
 • I Miluna, ‘The Baltic States’ (The Regulatory Context of Provision of Private Military and Security Services in the Baltic States), in: C Bakker, M Sossai (eds) Multilevel Regulation of Military and Security Contractors: The Interplay between International, European and Domestic Norms (Hart Publishing, Oxford 2012)
 • I Miluna, The Syrian Crisis and International Law, Jurista Vārds, 28 February 2017, No 9 (963) (in Latvian)
 • I Miluna, ‘Republic of Latvia Materials on International Law 2011-2012’ in: 13 Baltic Yearbook of International Law, 2013 
 • I Miluna, ‘Republic of Latvia Materials on International Law 2010’ in: 11 Baltic Yearbook of International Law, 2011
 • PRIV-WAR project report, I Miluna, ‘Reparation for internationally wrongful conduct by private military and security companies’, 30 June 2011
 • Kopā ar R Liivoja, National Report for Latvia, Yearbook of International Humanitarian Law 2010
 • I Miluna, ‘Republic of Latvia Materials on International Law 2009’ in: 10 Baltic Yearbook of International Law, 2010
 • I Miluna, Discussion “State Responsibility: the Latvian Tradition and Topical Issues, Jurista Vārds, 21 September 2010, No 38 (633) (in Latvian)

 • I Miluna, ‘Republic of Latvia Materials on International Law 2008’ in: 9 Baltic Yearbook of International Law, 2009
 • K Nyman-Metcalf and I Miluna (eds) European Union and the Rule of Law: Latvian Experience (Riga Graduate School of Law, 2009) (in Latvian)
 • PRIV-WAR project report, I Miluna, ‘The Regulatory Context of Private Military and Security Services in Lithuania’, 2009
 • PRIV-WAR project report, I Miluna, ‘The Regulatory Context of Private Military and Security Services in Estonia’, 2009
 • PRIV-WAR project report, I Miluna together with S Zaharova, ‘The Regulatory Context of Private Military and Security Services in Latvia’, 2009
 • Kopā ar M Paparinski, ‘Republic of Latvia Materials on International Law 2007’ in: 8 Baltic Yearbook of International Law, 2008
 • I Miluna, Latvijas interešu aizsardzība Ziemeļeiropas gāzesvada būvniecībā. Starptautiski procesuālie aspekti.’ Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 05.12.2006, Nr. 48(451)
 • Kopā ar Z. Ratnieci, ‘Lai labāk izprastu Eiropas Kopienas tiesības’, Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 13.08.2003, Nr. 27/28(285/286)
 • I Miluna, Proposals for Enforcement of Independent Judiciary, Likums un Tiesības, December 2001 (in Latvian)

Publiskās uzstāšanās konferencēs

 • ‘Gruzija, Ukraina, Ziemeļkoreja – starptautisko tiesību kaleidoskops’, apaļā galda diskusija “Gruzija, Ukraina, Ziemeļkoreja – starptautisko tiesību kaleidoskops”, 2017.gada 15.decembris, Rīga
 • ‘Svarīgākās Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietas pret Latviju’, diskusija “Pašvaldību avīžu ietekme uz preses brīvību Latvijā”, 2017.gada 14.novembris, Rīga
 • ‘Valstu atteikšanās no cilvēktiesībām: mūsdienu prakse’, “Norberta Raiha piemiņas lekcija un seminārs”, 2017.gada 29.jūnijs, Rīga
 • Diskutētāja par Oleksija Plotņikova referātu par atteikšanos no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas bruņota konflikta kontekstā, konference “Atteikšanās un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas mūsdienu kritiskajās situācijās”, 2017.gada 4.maijs, Grācas universitāte, Austrija
 • ‘Sīrijas krīze un starptautiskās tiesības’, apaļā galda diskusija “Sīrijas krīze un starptautisko tiesību īstenošana”, 2017.gada 6.februāris, Rīga
 • ‘Taktisko kodolieroču izvietošana saskaņā ar Kodolieroču neizplatīšanas līgumu mūsdienu konfliktos’, konference „Miers un taisnīgums”, 2015.gada 26.-27.marts, Tūra, Francija
 • ‘ANO Drošības Padomes rezolūciju uzņemšana ES ietvaros’, apaļā galda diskusija “Tiesiskums starptautiskajās attiecībās”, 2012.gada 19.septembris, Rīga
 • ‘ANO Drošības Padomes rezolūciju neesamība un militārās iejaukšanās’, Džordža Māršala Centra un ASV Eiropas pavēlniecības 5.gadskārtējā starptautiskā juridiskā conference “Tieslietu padomnieki un nākotnes operācijas”, 2012.gada 4.-7.septembris, Rīga
 • ‘Juridiskās likmes (Privātas militāras un drošības kompānijas un starptautiskās humanitārās tiesības, cilvēktiesības, atbildība)’, seminārs “Eiropa un privātas militāras kompānijas”, Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas projekts “’Kara’ privatizācijas regulējums: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām” (PRIV-WAR), 2011.gada 29.jūnijs, Parīze
 • ‘Latvijas tradīcija valstu atbildībā’, apaļā galda diskusija “Valstu atbildība: Latvijas tradīcija un aktuālie jautājumi”,  Rīgas Juridiskā augstskola, 2010.gada 23.septembris, Rīga
 • Moderatore sesijai ‘Savienojot pašregulāciju un regulējumu ar likumu: likumdošanas modeļi’,  seminārs “Publiskā-privātā mijiedarbība regulējot privātas militāras un drošības kompānijas”,  Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas projekts “’Kara’ privatizācijas regulējums: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām” (PRIV-WAR), 2010.gada 21.maijs, Berlīne
 • ‘Daudznacionālas operācijas un starptautiskās humanitārās tiesības’, Baltijas vasaras akadēmija starptautiskajās humanitārajās tiesībās, 2009.gada 20.jūlijs, Liškiava, Lietuva
 • Kopsavilkuma ziņojums par nacionālo regulējošo ietvaru privātām militārām un drošības kompānijām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, seminārs “Nacionālais regulējums un tiesu prakse saistībā ar privātām militārām un drošības kompānijām”, Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas projekts “’Kara’ privatizācijas regulējums: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām” (PRIV-WAR), Eiropas Universitātes institūts, 2009.gada 13.marts, Florence
 • ‘Cilvēktiesības globāli pasludinātā ‘kara pret terorismu’ ietvaros’, atzīmējot Cilvēktiesību dienu, 2008.gada 10.decembris, Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā
 • ‘Cilvēktiesības globāli pasludinātā ‘kara pret terorismu’ ietvaros’, Tiesībsarga biroja ikgadējā konference „Cilvēktiesības un drošība”, 2008.gada 10.decembris, Rīga
 • ‘Karavīru individuālā kriminālatbildība par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem misijas laikā’, starptautisko humanitāro tiesību konference „Miera jūra konflikta okeānā – Baltijas reģions un starptautiskās humanitārās tiesības”, 2008.gada 17.oktobris, Rīga
 • ‘Konsekventa ārpolitika spēkā esošo starptautisko tiesību kontekstā’, ikgadējais konstitucionālo tiesību seminārs, 2008.gada 30.jūlijs, Bīriņi, Latvija

Trenējusi Rīgas Juridiskās augstskolas komandas Telders starptautisko tiesību tiesu izspēles sacensībām, Manfred Lachs kosmosa tiesību tiesu izspēles sacensībām un Dišlera konstitucionālo tiesu izspēļu sacensībām. Regulāra Jessup starptautisko tiesu izspēļu sacensību tiesnese.

Erasmus mobilitātes ietvaros pasniegusi lekcijas starptautiskajās tiesībās Deusto universitātē (Spānija), Trento universitātē (Itālija), Fransuā Rablē universitātē (Francija), Brīvajā Amsterdamas universitātē (Nīderlande).