Pasniedzēji, Administrācija

Adam Czarnota PhD

Rektors
Tiesības un sociālā teorija
Mob.
+371 67039 201
Birojs
Valenberga ēkas 5. stāvs

PhD (Nikolaja Kopernika Toruņas Universitāte, Polija, 1982)
LL.M (Nikolaja Kopernika Toruņas Universitāte, Polija, 1976)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Rektors, Rīgas Juridiskā augstskola, 2022-
 • Goda profesors Jaundienvidvelsas Universitāte, Sidneja, Austrālija
 • Profesors un direktors, Juridiskās izglītības un sociālās teorijas centrs, Vroclavas Universitāte, 2021-2022
 • Asociētais profesors, Jaundienvidvelsas Universitāte, Sidneja, Austrālija, 2000-2020
 • Zinātniskais direktors, Starptautiskais tiesību socioloģijas institūts, Oņate, Spānija, 2013-2016
 • Profesors, University of Basque Country, Spānija, 2013-2016
 • Vecākais pasniedzējs, Makvorija Universitāte, Sidneja, Austrālija, 1994-2000

Aktuālais pētniecības darbs

 • Populisms, demokrātija un konstitucionālisms Centrālajā un Austrumeiropā, juristu epistemiskā autoritāte, juridiskā izglītība, tiesības un kolektīvā atmiņa, pārejas tiesiskums

Galvenās publikācijas

Grāmatu redaktors:

 • “Anti-Constitutional Populism’ (edited with M. Krygier & W. Sadurski), Cambridge University Press, 2022
 • ‘Nowy konstytucjonalizm’ (New constitutionalism) (edited with M. Pazdziora & M. Stambulski, Scholar, Warsaw, 2021
 • “Tiresome necessity. Reasons for starting the law studies in WPAE UWr and their assessment” research rapport  with M. Paździora & M. Stambulski, Wroclaw, 2020  https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/edition/80007?id=80007
 • ‘Spreading democracy and the Rule of Law’, (with W. Sadurski and M. Krygier), Springer, 2006 
 • ‘Rethinking the Rule of Law after Communism: Constitutionalism, Dealing with the Past, and the Rule of Law’, (with M. Krygier and W. Sadurski), CEU Press, 2005
 • ‘Ius and Lex in East Central Europe. Socio-Legal Conditions of the Rule of Law amid Post-Commnist Transformation’ special issue of the journal East Central Europe-L’Europa du Centre-East. Eine wissenschaftliche Zeitschrift vol.28, part 1 (2001)
 • ‘The Rule of Law after Communism. Problems and prospects in East-Central Europe’ ed. with M. Krygier. (Socio-Legal Studies Series) Ashgate-Dartmouth, 1999 
 • ‘Nationalism and Postcommunism. A Collection of Essays’ (with A. Pavkovic and H. Koscharsky), Dartmouth Publishing Company, 1995, 173 p.
 • ‘Interdisciplinary Studies on the Genesis of Capitalism’ vol. II ed. with A. Zybertowicz, N. Copernicus Press 1993 (in Polish), 156 p.
 • J. Locke ‘Dwa traktaty o rzadzie’ (Two Treatises of Government) translated by Z.Rau, Classical Philosophers, Polish Scientific Publishing House, Warsaw, 1992, 353 p.
 • ‘Interpretacje Wielkiej Transformacji’ (in Polish) ed. with A. Zybertowicz, Warsaw 1989, 417 p.
 • ‘Interdisciplinary Studies on the Genesis of Capitalism’ vol.I ed. with A. Zybertowicz & K. Wajda, N. Copernicus Univ. Press 1989, 183 p.
 • ‘Wybor tekstow zrodlowych z historii doktryn polityczno-prawnych’ ed. with J. Justynski, N. Copernicus Univ. Press, Torun 1988, 35 p.

Grāmatu nodaļas

 • ‘Konstytucjonalizm a sfera publiczna’ in; Nowy konstytucjonalizm. Politycznosc, Tozsamosc, sfera publiczna’ with M. Pazdziora & M. Stambulski, Scholar, Warsaw, 2021, pp. 9-30 
 • “Constitutional Breakdown, Backsliding, or New Post-Conventional Constitutionalism?” in; Constitutionalism under stress, edited by U.Belavusau & A. Gliszczynska-Grabias, Oxford University Press, 2020, pp.39-50
 • „Solidarność społeczna, solidaryzm a rządy prawa” In: „Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe”  red. A.Labno, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2015, pp.31-42
 • „Prawo, pamiat i zabwienije: relugorowanije collectiwnoj pamiati kwazisudebnymi instytucjami, „Obszczestwo i Prawo. Issliedowatielskije perspektivy, red. Aleskander Kondiakow,  Sank-Petserburg, 2015, pp. 187-212 – in Russian
 • „Czym była, czym jest a czym może być historia idei? O problemach z tożsamością dyscypliny, interdyscyplinarności i kilku kwestiach teoretyczno-metodologicznych”, In: Myślenie o polityce i prawie, Przedmiot, metoda, praktyka” red I. Bawricka-Tylek i innii, Woulters Kluwer, Warszawa, 2015, pp.53-66
 • Prawo, jako instytucja pamięci i narzędzie kolonizacji pamięci” In: ‘Miedzy rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, d red. L. Koczanowicz, K. Liszka, R. Włodarczyk, PWN Warszawa 2015, pp.79-91
 • On the beauty of confusion or transitional justice and rule of law, In: Wielowymiarowosc prawa,  ed. K.Palecki, M. Stepien, Torun, 2014
 • Republikańska koncepcja rządów prawa albo co historyk idei może dać filozofowi prawa, In: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała, M. Sadowskiego, Wrocław, 2014, pp. 177-188.
 • Lustration, decommunisation and democracy. Transitional justice in post-communist Central-Eastern Europe, in “Farewell to the ”Second World” (S.Eliason, L.Titarenko (eds.))  The Bardwell Press, Oxford, 2014 
 • History in the service of live : Law’s authority and dealing with the past. In; The Anxiety of th Jurist. Legality, Exchnge and Judgement, red. M. del Mar i Caludio Michelon, Ashgate, Farnham-Burlington 2013, pp. 69-82. ISBN 9781409449027

Raksti zinātniskos žurnālos:

 • Collective memories, Institutions and Law’ (with j. Jezlierska & M. Stambulski),   Archiwum Filozofii Prawa I Filozfii Spolecznej, vol.21, no 3 (2019), pp. 6-21
 • ‘Janus face of constitutionalism” Krytyka Prawa vol 11, no. 1 (2019), pp. 8-17
 • “Populist constitutionalism or new constitutionalism’, Krytyka Prawa, vol.11, no.1(2019), pp.27-42
 • „Rule of Law as outcone of crisis” The Hague Journal on Rule of Law, vol. 8, no 2 (2016), pp. 311-321.
 • „Edukacji prawniczej portret wewnetrezny. Zapiski z obserwacji uczestniczacej, czyli przyczynek do analizy spolecznych podstaw edukacji Prawniczej w Polsce, ‘Prawo i Wiez, nr. 3 (17), 2016.
 • „UwB czy UpB albo o tym, ze uniwersytet bez biblioteki to twór uniwersytetopodobny”  Prawo i Więź nr.4 (10, zima 2014), pp. 7-16
 • ”Czy intelektualna historia prawa jest potrzebna? Prawo i Wiez nr 4(10), zima 2014 pp. 32-42
 • „O instytucjonalnej hodowli troglodytów. O tragicznej ale niebeznadziejnej albo beznadziejnej , choć nietragicznej sytuacji uniwersytetów w III Rzeczpospolitej.  Nr 1(11) wiosna 2015, pp. 7-17.
 • Krótki esej o czterech ważnych kwestiach: prawie, tożsamości, pamięci I wspólnocie,” Prawo i Więź nr 1(7), 2014
 • Rule of law and functions and dysfunctions of judicial culture in Central-Eastern Europe: reflections after 25 years from breakthrough, Court culture: contemporary problems, vol. 2014, pp. 32-42.
 • “O skutkach powierzchowności opisu i krytyki,  Prawo i Wieź, nr. 3 (2014), pp. 90-94
 • „Prawo, historia a pamięć zbiorowa. Przyczynek do związków miedzy historia a socjologia prawa, Miscelanea Historio-Iuridica, tom XII (2013), pp. 203-2016
 • Krótki esej o czterech ważnych kwestiach: prawie, tożsamości, pamięci I wspólnocie,” Prawo I Więź nr 1(7), 2014
 • О ярком примере неопределенности,”  w: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА, НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ, vol 2/2013  
 • “On transitional justice  and rule of law”  In: “Law of Ukraine”, nr 4/2013  
 • Republikańska koncepcja rządów prawa, czyli co historyk idei może dać filozofowi?, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, t. 65, nr 2, pp. 317-328
 • Kryzys nauki prawa a edukacja prawnicza : o niekonieczności produkowania "użytecznych idiotów", „Prawo i Więź” 2013, nr 2, pp. 48-59.
 • El estado de derecho post-comunista en una Unión Europea post-democrática : reflectiones escépticas de un jurista sobre la unitad europea, “Puente@Europa” 2013, nr 2, pp. 57-62.