Viesprofesori un vieslektori

Valentija Liholaja Dr.iur.

Viesprofesors
Krimināltiesības

Juriste, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 1967

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

 • Ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori, 2002
 • Docētāja krimināltiesības un noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas aktuālajos jautājumas, 1985 - 
 • Lasa lekcijas Latvijas Universitātes studentiem, 1974 - 
 • Tieslietu ministrijas Tautas saimniecības tiesiskā darba un advokatūras daļas vadītāja, 1973-1985

Galvenās publikācijas

 • Sadarbībā ar citiem autoriem ir sarakstīta mācību grāmatu krimināltiesībās (papildinātie izdevumi 2001. un 2008, 2009.gadā), 
 • Komentāri atsevišķām Krimināllikuma nodaļām (2003.), 
 • Sagatavoti komentāri papildinātajos izdevumos trijās daļās (2007, 2015.-2016. un 2018.-2019.gadā),
 • Piedalījusies Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas Cilvēka pamattiesības komentāru izstrādē (2011.).  
 • 2003.gadā izdota grāmata “Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Likums. Teorija. Prakse” ar papildināto izdevumu 2007.gadā, 
 • 2020.gadā monogrāfija - Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem. 
 • Veikti vairākus pētījumi salīdzināmajās tiesībās, 2002.gadā izdota grāmata “Krimināltiesības Latvijā un Spānijā”, 
 • Kopā ar profesoru U. Krastiņu “Salīdzināmās krimināltiesības. Igaunija, Latvija, Lietuva”(2004.), 
 • “Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Austrija, Šveice, Vācija” (2006), 
 • “Salīdzināmās krimināltiesības Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande”(2008). 
 • Izdevusi monogrāfiju “Starptautiskās krimināltiesības”(2003.), 
 • Piedalījusies Springer izdotajā monogrāfijā “The Law of the Baltic States”(2017.), Baltkrievijas izdevniecības “Amalfeja” izdotajā monogrāfijā “Уголовное законодательство государств, граничащих с Республикой Беларусь” Сравнительный контент – анализ (2019). 
 • Kā arī citu juridiskās literatūras avotu un juridisku publikāciju autore. Tā, piemēram, žurnālā “Jurista Vārds” ir publicēti 52 raksti par aktuāliem kriminaltiesību normu piemērošanas jautājumiem, izmantotas iespējas publicēties arī žurnālā “Administratīvā un kriminālā justīcija” un LU žurnālā Juridiskā zinātne, kur kā pēdējā publikācija 2020.gada 13.nr. ievietots kopā ar D. Hamkovu sagatavotais raksts “Problematics of Identification of a Continuous Criminal Offence”.