Pasniedzēji, Administrācija

Laura Ratniece PhD

Bakalauru programmu direktore. Docente
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Pētniecības metodes
Tālrunis
+371 67039 307
Birojs
Valenberga ēka, 5. stāvs

PhD, Kopenhāgenas Universitāte, 2020
LL.M, Rīgas Juridiskā augstskola, 2012
Bac.iur., Latvijas Univerisāte Juridiskā fakultāte, 2010

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • 2020 –  RJA Bakalauru programmu direktore, docente
 • 2018-2020 –  RJA Bakalauru programmu direktore, lektore
 • 2016-2018 – Rīgas Juridiskā augstskola un Kopenhāgenas Universitāte, doktorante un lektore

Aktuālais pētniecības darbs

 • “Interaction between Legal Certainty and Legal Standards in the CISG”

Galvenās publikācijas

 • 2021. janvāris. Ratniece L. (translator), Fillers A. (scientific editor), translation (from English to Latvian) of the CISG Advisory Council’s Opinion No. 2 “Examination of the Goods and Notice of Non-Conformity: Articles 38 and 39”, published on the Council’s Internet website: http://www.cisgac.com/file/repository/Latvian_op02.pdf

 • 2020. septembris. Ratniece L. (translator), Fillers A.  (scientific editor), translation (from English to Latvian) of the CISG Advisory Council’s Opinion No. 1 “Electronic Communication under the CISG”, published on the Council’s Internet website: http://www.cisgac.com/file/repository/Latvian_op_01.pdf

 • Ratniece L. Valodas jautājumi, interpretējot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. “Jurista Vārds”, 28.07.2020, Nr. 30(1140).

 • Ratniece L. Tiesību ekonomiskās analīzes piemērošana ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Jurista Vārds, 21.01.2020., Nr. 3 (1113), 15.-19.lpp.
 • Ratniece L., “Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma – pārdevuma līgumiem (CISG) interpretāciju saistītās aktuālās problēmas 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās”, K. Strada-Rozenberga u.c. (red.), Centrālās un Austrumeiropas Juridiskās Tradīcijas un Juridiskās Identitātes Jautājumi, Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga, LU Akadēmiskais Apgāds, 2018, pp. 202-210.
 • Cers O., Ratniece L. “Vai valsts amatpersonas statuss ir priekšrocība administratīvajā procesā”, “Jurista Vārds”, No.11 (658), 16.03.2011.

Uzstāšanās konferencēs ar prezentāciju

 • 27.02.2019.   Uzstāšanās Latvijas Universitātes 76. zinātniskajā konferencē ar prezentāciju “Starpdisciplināro pētījuma metožu pielietošana, analizējot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG)”

 • 02.02.2018  Uzstāšanās Latvijas Universitātes 76. zinātniskajā konferencē (sekcijas sēde “Starptautisko privāttiesību aktuālie problēmjautājumi”) ar prezentāciju “Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem interpretāciju saistītās problēmas 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās” (Latvijas Universitāte (Rīga, Latvija)).

 • 03.07.2017.  Piedalīšanās seminārā ar prezentāciju “Interaction between the Meaning of the Principle of Legal Certainty and L. Wittgenstein´s Philosophical Concept of Certainty” (L’Institut Michel Villey (Université Panthéon-Assas) and PhiCo/NoSoPhi (Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (Parīze, Francija)).
 • 19.12.2016   Uzstāšanās konferencē “Consumer Protection and Competition Policy in a Changing World” ar prezentāciju “Analysing the Drivers behind Reform of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts” (UCD Sutherland School of Law (Dublina, Īrija)).