Viesprofesori un vieslektori

Arina Melse PhD

Vieslektore
Starptautiskās tiesības. Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības

PhD (Kopenhāgenas Universitāte, 2017)
LL.M / MAS Starptautiskajās humanitārajās un cilvēktiesībās (Ženēvas Humanitāro un cilvēktiesību akadēmija, Starptautisko un attīstības studiju institūts un Ženēvas Universitāte, 2011)
LL.M Starptautiskajās publiskajās tiesībās (Leidenes Universitāte, 2008)
LL.M (Latvijas Universitāte, 2009)

Akadēmiskā pieredze

  • Asociētā pētniece, iCourts Dānijas Nacionālā pētniecības fonda starptautisko tiesu izcilības centrs, Kopenhāgenas Universitāte (2015–šobrīd)
  • Doktorante un lektore, Kopenhāgenas Universitāte (2013–2017)
  • Vieslektore (2017/18), pētniece un lektore (2013–2015), Rīgas Juridiskā augstskola
  • Pētniece un projekta kvalitātes vērtēšanas grupas vadītāja, EUPRHA Eiropas Universitāšu sadarbība humanitārās darbības profesionalizācijai (2013–2014)
  • Lekciju pasniegšana (maģistra studiju līmenis): Starptautiskās publiskās tiesības (2017/18), Starptautiskās cilvēktiesības (2017/18), Starptautiskās krimināltiesības (2015/16), Starptautiskās humanitārās tiesības (2014/15, 2013/14).
Profesionālā pieredze
  • Pētniece un valdes locekle, Baltic Human Rights Society (2012–šobrīd)
  • Juriste, Starptautiskais bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāls (ICTY), Aizstāvības advokātu associācija (2008–2009)
  • Jurista palīdze, Starptautiskā krimināltiesa (ICC), Prokurora birojs (2011)
  • Juriste, advokātu birojs Glimstedt un partneri, Rīga (2006–2007)

Pašreizējās pētniecības intereses

  • Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskā tiesvedība, Starptautisko tiesu leģitimitāte, Eiropas Cilvēktiesību tiesa