Pasniedzēji

Gaļina Žukova PhD

Asociēta profesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana

Viesstipendiāte Jeila Universitātes Jeila starptautisko un reģionālo studiju centrā (2005-2006)
PhD. (Eiropas Universitātes institūts, 2003)
LL.M. (Ekseteras Universitāte, 1999)
LL.B. (Latvijas Universitāte, 1996)

Pieredze:

 • Bélot Malan & Associés (Parīze), partnere (2016-)
 • White & Case LLP (Parīze), Starptautiskas skirejtiesas grupa, advokāte 2013-2016
 • Padomniece Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) Šķīrējtiesā Parīzē, 2008-2012
 • Rīgas Juridiskā augstskola, asociēta profesore, 2006-
 • Padomniece (Of Counsel) zvērinātu advokātu birojā Lejiņš, Torgāns & Partneri/RoschierRaidla, 2007/2008
 • Juridiskā konsultante Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā, 2006/2007 
 • ES tiesību lektore Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra Eiropas studiju maģistrantūras studiju programmā (2004-2008)
 • Juriste lingviste un Eiropas Kopienu Tiesas Darbinieku komitejas locekle, Eiropas Kopienu Tiesa, Luksemburga (2003-2005)
 • Latvijas Eiropas Integrācijas biroja vecākā referente (Likumdošanas saskaņošanas departaments), Rīga (1997-1998)
 • Juriste (1996-1997)

Pētniecības nozares:

 • Starptautiskās šķīrējtiesas, PTO tiesības, ES tiesības, ES ārējās attiecības, ES paplašināšanās, reģionālā integrācija

Uzņemšana advokatūrā:

 • 2010 (Latvija)
 • 2012 (Parīze)

Cita pieredze un vieslekcijas:

 • 2017-  :
  ICC International Court of Arbitration, locekle
 • 2017-  :
  Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce (FAI), valdes locekle
 • 2017-  :
  Georgian International Arbitration Centre (GIAC), Šķīrējtiesas Padomes locekle
 • 2017
  Padovas universitāte (Itālija), kursi par Starptautisko arbitrāžu un ES konkurences tiesībām (Erasmus)
 • 2009 – :
  Lektore Barselonas Universitātes Starptautisko ekonomisko tiesību un politikas programmā (IELPO), lekciju kurss “Starptautiskā arbitrāža”
 • 2009-2017:
  Lektore Politisko zinātņu institūtā (SciencesPo) Parīzē, lektore (lekciju kursi: “Starptautiskā šķīrējtiesa”, “PTO tiesības: ES perspektīva”
 • 2009, 2010:
  Vieslektore Bernes Universitātes Pasaules tirdzniecības institūtā ICC starptautiskās arbitrāžas jautājumos
 • 2009. gada marts:
  Lektore pavasara skolā “The European Dimension of Soft Security” Briselē, temats – “Starptautisko ekonomisko tiesību stāvoklis”
 • 2009. gada janvāris:
  Vieslekcija “Valstis starptautiskajā arbitrāžā” Londonas Ekonomikas augstskolā
 • 2008. gada septembris:
  stipendiāte juridiskā biroja WilmerHale (Londonā) Starptautiskās arbitrāžas grupā
 • 2008, 2009:
  Lektore PTO un patērētāju tiesību jautājumos Udines Universitātes (Itālija) vasaras skolā “Patērētāju tiesības un tirgus regulējums” 
 • 2008. gada jūlijs:
  Lektore Padovas Universitātes (Udine) vasaras skolā GATS un pakalpojumu tirdzniecības jautājumos
 • 2003. gada septembris:
  Asistente Eiropas tiesību akadēmijā, Eiropas Universitātes institūtā Florencē
 • 2001. gada oktobris-2002. gada februāris:
  Stažiere (stagiaire) Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta Tirdznciecības analīzes vienībā Briselē  
 • 2000. gada novembris-2001. gada septembris:
  Pētniecības asistente Roberta Šūmaņa Padziļināto pētījumu centrā (EUI)

Publikācijas

Grāmatas:

 • ‘Free Trade between the EU and its Candidate States: The Case of Latvia’, Latvijas Vestnesis, 2004 (in English).

Raksti:

 • “Международный коммерческий арбитраж: учебник”, подготовленный авторским коллективом под. ред. проф. В. А. Мусина и проф. О. Ю. Скворцова, 2 ed., 2017 (forthcoming 2017), Chapters 8. ‘’ Арбитражная институция’’ and 18.4 ‘’Арбитраж во Франции’’ (in Russian)
 • “Que disent les lois sur les institutions d’arbitrage ?”, La Lettre de la Chambre arbitrale internationale de Paris n° 12, decémbre 2016, pp. 18-20 ( in French)
 • “Arbitration Institutions: Legal Status, Attributes, Regulatory Supervision”, International Arbitration Law Review, 2016, Vol. 19, Issue 4, pp. 102-112
 • “Арбитражные институты: правовой статус, создание, обязательные требования, надзор за деятельностью”, журнал Третейский суд, 2016, No. 2/3 (104/105), pp. 54-75 (in Russian)
 • Section on ICC in “Encyclopedia of International Economic Law”, ed. By Prof. Krista Nadakavukaren Schefer and Prof. Thomas Cottier, Edward Elgar Publishing (forthcoming, 2016)
 • together with Vladimir Khvalei, “ICC Arbitration: Neither Cheaper Nor Faster – Why Then?”, in International Arbitration Under Review. Essays in honour of John Beechey, ICC Publication No. 772E, 2015, pp. 215-226.
 • together with Inga Kacevska: Chapter on Latvia, in “World Arbitration Reporter” (eds. L. Mistelis and L. Shore), 2nd ed., JurisPublisher, 2015.
 • “Lettonie: Le principe compétence-compétence n’exclut pas le recours aux tribunaux étatiques pour statuer sur la validité de la clause compromissoire” (case-law review of the Decision of the Constitutional Court of Latvia (Satversmes tiesa) of 28 November 2014 in case No. 2014-09-01), Les Cahiers de l’Arbitrage/The Paris Journal of International Arbitration, 2015(3), pp. 493-503
 • “Назначение арбитров в РАА или Размышления на тему “ищу арбитра””, http://zakon.ru/Blogs/kakoj_budet_baza_dannyx_arbitrov_rossijskoj_arbitrazhnoj_associacii_raa/10926, 21 March 2014.
 • Co-authour, “Коммерческий арбитраж в России после судебной реформы” (in Russian),  (“Commercial Arbitration in Russia After the Judicial Reform” ), «Корпоративный юрист», http://lawfirm.ru/comments/index.php?id=10142 (with Natalia Backhaus).
 • Publications on IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration:
 • “Руководящие принципы МАЮ относительно представительства сторон в международном арбитраже”, Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г., Kiev, 2014, pp. 141-155, and журнал Третейский суд, No. 5 (95) 2014, pp. 112-124 (in Russian).
 • “Vadlīnijas attiecībā uz pušu pārstāvību starptautiskajā šķīrējtiesā”, Jurista Vārds, 3 June 2014, No. 22 (824), pp. 25-31 (in Latvian).
 • together with Vladimir Khvalei and Vilija Vaitkute Pavan, “The New ICC Rules of Arbitration” (in original in Lithuanian “Nauja Tarptautinių Prekybos Rūmu Arbitražo Reglamento Redakcija”), Teisė, 2013, No. 86, pp. 201-216 (Lithuania).
 • “Разбирательство по Арбитражному Регламенту ICC: Не быстрее. Не дешевле. Тогда зачем??” (krievu val.), Vladimir Khvalei un Galina Zukova, Legal Insight, September 2012
 • “The New ICC Rules of Arbitration” (oriģināls ukraiņu valodā “Нова редакцiя Арбiтражного регламенту ICC”, Юридичний журнал, 2012, No. 3, pp. 115-126 (Ukriana); “ICC Šķīrējtiesas Reglamenta  jaunā redakcija” Jurista Vārds, 17 January 2012 (latviski).
 • “The New ICC Rules of Arbitration” (oriģināls krievu val. “Новая редакция Арбитражного регламента ICC”, žurnalā Tretejskij sud (Arbitration Court, журнал Третейский суд) 2011 (Russia); http://www.garant.ru/article/355113/ (Russia);  http://jurliga.ligazakon.ua/news/2011/12/5/53001.htm (Ukraine); juridiskās informācijas portāls Consultant (Belarus); Lithuania (izdošanas procesā).
 • “Reforms of foreign laws on arbitration” (in original in Russian “Реформа арбитражных законодательств зарубежных стран”) in “Вестник Международного Коммерческого Арбитража” (“Journal of International Commercial Arbitration”), No. 2(4) July-December 2011.
 • “The European Arbitration Group” in “Festskrift till Gustaf Möller”, Emmanuel Jolivet and Galina Zukova, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, JFT 4-5/2011, pp. 487-494.
 • “The Role of International Organizations in the Formation and Development of International Commercial Arbitration: The Experience of the ICC International Court of Arbitration”, Law of Ukraine, 2011, Vol. 2, pp. 64-69. {+ in Russian]
 • “ICC International Court of Arbitration :  An Insider’s Perspective”, journal Tretejskij sud (Arbitration Court) (“Международный арбитражный суд ICC: взгляд изнутри”, журнал Третейский суд) (in Russian), 2010, pp. 80-97.
 • Chapter on Latvia, Galina Zukova and Inga Kacevska in “World Arbitration Reporter” (eds. L. Mistelis and L. Shore), JurisPublisher, 2010.
 • Report on Latvia, in A.Lazowski (ed.), Brave New World: Application of EU Law in the New Member States¸T.M.C.Asser Press & CUP, 2010, pp. 243-276.
 • “Law on Arbitration: How It Will Look Like?”(Šķīrējtiesu likumprojekts – kāds tas būs?), Jurista Vārds, December 2008 (in Latvian).
 • ES tiesību piemērošana Latvijā’ (Application of EU Law in Latvia), July 2008 (in Latvian).
 • Editor-in-Guest, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 8, 2008, Special Theme “Arbitration in the Baltics: Contemporary Issues”. ‘’Arbitration in Three Baltic States: A Thorny Path of Learning’’, pp. 1-8.
 • “Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijas tiesās’’ (Application of EU Law in the Latvian Courts), Jurista Vārds, 29 April 2008, pp. 1-10, and 13 May 2008, pp. 21-26 (in Latvian).
 • “Šķīrējtiesu regulējums Latvijā: atsevišķi problēmjautājumi” (Some Problems in the Latvian Arbitration Regulation) in Civilprocesa aktuālie jautājumi. 2007. gada zinātniskās konferences materiālu krājums, Tiesu Nama aģentūra, 2008, pp. 157-184.
 • “Notion of Investment at the Crossroads. Arbitration under the Energy Charter Treaty: Petrobart Limited v. the Kyrgyz Republic”, in M. Reisman and G. Aguilar Alvarez (eds.), The Reasons Requirement in International Investment Arbitration: Critical Case Studies, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, pp.323-347.
 • Comments on the Latvian Draft Law on Arbitration, Jurista Vārds, 18 December 2007 No. 51/52, pp. 12-15 (in Latvian).
 • “Amicus Curiae iesniegumi PTO ietvaros”, Likums  un Tiesības, August 2007, pp. 212-220 (in Latvian).
 • “Amicus Curiae nelle procedure dell’Organizzazione mondiale del commercio: un intervento neutrale?”, in ‘I principi dell’azione amministrative nello spazio giuridico globale’,  a cura de G. della Cananea, Quaestio Juris 3,  2007, pp. 93-123 .
 • A number of analyses of the ECJ’s cases, Likums un Tiesibas (Law and Justice), 2005 (in Latvian).

  • Case C-117/01 K. B. v. National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health, No. 1, p. 27-29.
  • Case T-168/02 IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH v. Commission, No. 1, p.30 -31.
  • Case C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v. Budjovick? Budvar, n?rodn? podnik , No. 2, p.57-58.
  • Cases C-465/02 and C-466/02 Germanu and Denmark v. Commission (Greek feta), No. 12, forthcoming.
 • ‘Politics and Law: Nomination of Justices to the US Supreme Court’, Jurista Vards, 4 January 2006 (in Latvian).
 • ‘Uniform Interpretation and Application of International Agreements in the European Union’, Baltic Yearbook of International Law, 2004.
 • ‘Research on Eastern Europe in the European University Institute’, in ‘The Changing Focus of European Studies: EU => Europe => World’, Eurofaculty, Riga, 2003.
 • ‘Application of International Agreements in the EU Legal Order’, Likums un Tiesibas (Law and Justice), December 2003 – February 2004, Nrs. 52-54 (in Latvian).
 • One Presidency Story, Neatkariga Rita Avize, 15 December 2003 (in Latvian).
 • ‘Uniform Interpretation and Application of the Europe Association Agreements. A Job for the Association Councils or for the Judiciary? The Baltic Case’, Centre for European Research, Goteborg University, Report No. 11, 2001.