Viesprofesori un vieslektori

Gints Apals Dr.hist.

Vieslektors
Diplomātijas tiesības

Doctoral degree in modern history (Dr.hist.), University of Latvia, 1994
Diploma cum laude in modern history, University of Latvia, 1990

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Senior Researcher, European Policy Research Institute, Latvian Academy of Sciences, 2018 - current
 • Ambassador at Large, MFA of Latvia, 2017-2020
 • Ambassador, the Embassy of Latvia in Ireland, 2013-2017
 • Ambassador, the Permanent Representation of Latvia to the OSCE, the UN and other international organisations in Vienna, 2010 – 2013
 • Political Advisor to EU Special Representative to Central Asia, EU Council Secretariat General, 2004 - 2010

Aktuālais pētniecības darbs

 • History of diplomacy, Security and defence, European integration, Geopolitics

Galvenās publikācijas

 • Apals G. Self-determination and Latvia. – in: The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs: Global Thought and Latvia. - Latvian Institute of International Affairs, 2020 – p. 9-33.
 • Apals G. Ārpolitikas avoti un pirmie soļi. Latvija Versaļas sistēmā un Otrā pasaules kara sākumā. - Latvijas diplomātijas gadsimts. - Zvaigzne ABC, 2020 – 21.- 64.lpp.
 • Apals G. Neapjaustais Aukstais karš. - Domuzīme – 2020.2 – 65.-69.lpp.
 • Apals G. Līkumotie valstiskuma ceļi. - Domuzīme – 2018.2 – 71.-75.lpp.
 • Apals G. Euroscepticism in Latvian Politics: Twenty-Five Years of Change. – in: Euroscepticism in the Baltic States. – Latvian Iinstitute of International Affairs / Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017 – p. 15-37.
 • Apals G. Pēterburgas Avīzes: Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. – Zvaigzne ABC, 2011.