Viesprofesori un vieslektori

Ieva Hūna LL.M

Vieslektore
Ievads tiesībās

LL.M. Eiropas tiesības (Leidenes Universitāte, Nīderlande, 2019-2020)
LL.B. Tiesības un Diplomātija (Rīgas Juridiskā augstskola, 2016-2019).

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Doktorante – pētniece ES tiesībās Eiropas Universitātes Institūtā, Florencē Itālijā, 2022 – pašreiz.
  • Koordinatore Eiropas Savienības tiesību darba grupā Eiropas Universitātes Institūtā, Florencē, Itālijā, 2023 – pašreiz.
  • Juriste Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamentā, 2021 – 2022.
  • Juriskonsulte Datu Valsts inspekcijā, 2020

Aktuālais pētniecības darbs

  • Saliktie administratīvie procesi ES un to pārbaude tiesā
  • Eiropas Savienības Prokuratūra

Galvenās publikācijas 

  • Hūna I. Iekšēja pārkārtošanās ar tālejošām sekām. Prejudiciālā nolēmuma lietu nodošana Eiropas Savienības Vispārējai tiesai. Jurista Vārds, 01.08.2023., Nr. 31 (1297), 27.-33.lpp.
  • Hūna I. Eiropas Savienības tiesību "gulošie suņi" paliek nemodināti. Jurista Vārds, 09.11.2021., Nr. 45 (1207), 39.-41.lpp.
  • Hūna I. Atteikums izpildīt Polijas tiesas Eiropas aresta orderi. Jurista Vārds, 18.05.2021., Nr. 20 (1182), 13.-18.lpp.
  • Ieva Hūna, ‘EU liability for investigations and coercive measures of the European Public Prosecutors Office. The implications of an EU actor in the national legal systems.’ (LL. M. thesis, Leiden University 2020)