Viesprofesori un vieslektori

Ilze Tralmaka LL.M

Vieslektore
Starptautiskās cilvēktiesības. Starptautiskās krimināltiesības

LL.M Starptautiskajās publiskajās tiesībās (Leidenes Universitāte, 2008)
LL.M Tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte, 2010)
LL.B Tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte, 2006) 

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

  • Vecākā juridiskā padomniece, Latvijas Republikas Saeima, 2015-līdz šim
  • Eksperte, Baltic Human Rights Society, 2012-līdz šim
  • Juriskonsulte, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, 2013-2015 
  • Juridiskā praktikante, Starptautiskā krimināltiesa (ICC), Juridiskās pētniecības nodaļa (2010) 
  • Juridiskā praktikante, Kambodžas tiesu īpašās palātas (ECCC) (2009)