Viesprofesori un vieslektori

Justīne Elferte LL.M

Vieslektore
Ievads diplomātijā. Eiropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti. Krīzes vadība starptautiskajā politikā. Salīdzinošā politika
Tālrunis
+371 67039 225
Birojs
Valenberga ēka, 5. stāvs

Maģistra grāds Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (Rīgas Juridiskā augstskola, 2018)
Bakalaura grāds Tiesības un diplomātija (Rīgas Juridiskā augstskola, 2015)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Starptautiskā departamenta vadītāja, Rīgas Juridiskā augstskola, 2017-
  • RJA starptautisko projektu koordinatore, Rīgas Juridiskā augstskola, 2015-2017
  • Delegāciju pavadonis, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekreteriāts, 2014-2015
  • Tulks/ Audzinātāja, Žila Verna Franču skola, 2014-2015

RJA atbildīga par visiem starptautiskajiem projektiem:

  • The Advanced Programme in Law and Economics for the European Neighborhood Policy (ENP) countries, Central Asia, and the Western Balkans
  • The Intensive Programme in Law and Economics for the European Neighborhood Policy (ENP) countries, Central Asia, and the Western Balkans
  • Implementing Transparency and Good Governance: the Latvian Experience for Uzbekistan
  • Empowering Ukrainian Anti-Corruption Reforms: Controlling Political Finance through Institution Building and Civil Society Control

Publikācijas

  • Bukovskis Kārlis, Elferte Justīne. “No satraukuma līdz ambīcijām: Latvijas ES politika”. Grāmatā: Latvijas ārējā un drošības politika. Rīga: Latvijas ārpolitikas institūts, 2018, 108.-119. lpp.
  • Bukovskis Kārlis, Elferte Justīne. “Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību: starp aizkulisēm un atzinību”. Grāmatā: Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personībasRīga: Latvijas ārpolitikas institūts, 2017, 189.-209. lpp.