Viesprofesori un vieslektori

Justīne Elferte LL.M

Vieslektore
Ievads diplomātijā. Eiropas Savienības ārējo attiecību tiesiskie aspekti. Salīdzinošā politika

Maģistra grāds Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (Rīgas Juridiskā augstskola, 2018)
Bakalaura grāds Tiesības un diplomātija (Rīgas Juridiskā augstskola, 2015)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Projektu vadītāja, Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests, 2021 - pašlaik
  • Stratēģiskās attīstības vadītāja, Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), 2020-2022
  • Starptautiskā departamenta vadītāja, Rīgas Juridiskā augstskola, 2015-2021

Publikācijas

  • Potjomkina Diāna, Elferte Justīne. “Latvia and US: Precarious Stability?”. In: Latvian Foreign Policy Yearbook. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2019.
  • Bukovskis Kārlis, Elferte Justīne. “No satraukuma līdz ambīcijām: Latvijas ES politika”. Grāmatā: Latvijas ārējā un drošības politika. Rīga: Latvijas ārpolitikas institūts, 2018, 108.-119. lpp.
  • Bukovskis Kārlis, Elferte Justīne. “Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību: starp aizkulisēm un atzinību”. Grāmatā: Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personībasRīga: Latvijas ārpolitikas institūts, 2017, 189.-209. lpp.