Viesprofesori un vieslektori

Raimonds Slaidiņš J.D.

Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana