Viesprofesori un vieslektori

Sergejs Jakimovs LL.M

Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati

LL.M Law & Finance, RGSL, 2015
MA Pol. Sc., Central European University, 2014

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Vortex Oil Engineering S.A., CEO and co-founder, 2014-ongoing
  • Koatum SIA, co-founder, 2014
  • Visiting lecturer, Latvian University, 2017 – ongoing

Aktuālais pētniecības darbs

  • VC consulting, structuring IPR and investment deals, heavy-IP commercialisation