Viesprofesori un vieslektori

Sergejs Jakimovs LL.M

Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati

LL.M Law & Finance, RGSL, 2015
MA Pol. Sc., Central European University, 2014

Nozīmīgākā profesionālā pieredze https://longevc.com/team/sergey-jakimov 

Aktuālais pētniecības darbs

  • VC consulting, structuring IPR and investment deals, heavy-IP commercialisation