Viesprofesori un vieslektori

Sergejs Koleda M.Soc.Sc.

Vieslektors
Riska vadība

Master of Social Science in Economics (University of Latvia, 2005)
Bachelor of Social Science in Economics (University of Latvia, 2003)
 
Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Risk Manager, Joompay Europe S.A., 2022 - present
  • Chief Risk Officer, Rietumu banka, 2021 – 2022 
  • Head of Operational Risk, Luminor, 2017 - 2020