Viesprofesori un vieslektori

Toms Krūmiņš PhD

Vieslektors

PhD (Kopenhāgenas universitāte, 2019)
Diploms, Starptautiskā šķīrējtiesu tiesību akadēmija (International Academy for Arbitration Law) (padziļināts starptautisko komercšķīrējtiesu un investīciju šķīrējtiesu kurss, stipendijas ieguvējs, Parīze, Francija, 2017)
Diploms, Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija (The Hague Academy of International Law) (Starptautisko privāttiesību kurss, Hāga, Nīderlande, 2015)
LL.M. (ar izcilību) Starptautiskajās un salīdzinošajās privāttiesībās (Groningenas Universitāte, Nīderlande, 2014)
LL.B. Eiropas un starptautiskajās tiesībās (Māstrihtas Universitāte, Eiropas tiesību skola, Nīderlande, 2013)

Profesionālā pieredze

  • Jurists, zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”, no 2015
  • Lektors, Rīgas Juridiskā augstskola, no 2015
  • Doktorants, Rīgas Juridiskā augstskola un Kopenhāgenas universitāte, 2015-2019
  • Delegāciju pavadonis Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē, 2014-2015

Publikācijas