Viesprofesori un vieslektori

Toms Krūmiņš LL.M

Vieslektors

Diploms, Starptautiskā šķīrējtiesu tiesību akadēmija (International Academy for Arbitration Law) (padziļināts starptautisko komercšķīrējtiesu un investīciju šķīrējtiesu kurss, stipendijas ieguvējs, Parīze, Francija, 2017)
Diploms, Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija (The Hague Academy of International Law) (Starptautisko privāttiesību kurss, Hāga, Nīderlande, 2015)
Doktora grāda kandidāts, Starptautiskās privāttiesības (Kopenhāgenas Universitāte un Rīgas Juridiskā augstskola, no 2015)
LL.M. (ar izcilību) Starptautiskajās un salīdzinošajās privāttiesībās (Groningenas Universitāte, Nīderlande, 2014)
LL.B. Eiropas un starptautiskajās tiesībās (Māstrihtas Universitāte, Eiropas tiesību skola, Nīderlande, 2013)

Profesionālā pieredze

  • Doktora grāda kandidāts, Rīgas Juridiskā augstskola un Kopenhāgenas Universitāte, no 2015
  • Konsultants, zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”, no 2015
  • Delegāciju pavadonis Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē, 2014-2015
  • Jurists, zvērinātu advokātu birojs Raidla Lejiņš & Norcous, 2014-2015

Pašreizējais pētniecības darbs

Toms Krūmiņš ir Rīgas Juridiskās augstskolas un Kopenhāgenas Universitātes kopīgās doktorantūras studiju programmas students.
Viņa pētnieciskais darbs, galvenokārt, attiecas uz vispārējo jurisdikcijas tiesu iesaisti starptautiskajā komercšķīrējtiesu procesā, īpaši, attiecībā uz šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas iespēju kā nepieciešamu pušu procesuālo cilvēktiesību nodrošināšanas mehānismu.
Toma Krūmiņa doktora disertācija “Arbitration and Human Rights – Absence of a Mechanism for Setting Aside Arbitral Awards as a Violation of the European Convention on Human Rights” pēta procesuālo cilvēktiesību ietekmi uz starptautisko komercšķīrējtiesu un skaidro vai šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānisma neesamība nacionālajās tiesību normās vai arī pušu tiesības atteikties no šāda mehānisma piemērošanas var novest pie Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpuma.

 Publikācijas