Viesprofesori un vieslektori

Zinta Jansons J.D.

Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana