Pētniecība

RJA starpdisciplinārās studijas

Nr. 1
marts 2018
INETA ZIEMELE

SEPARATE OPINIONS AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS