Programmas

Studentu mobilitāte

40 sadarbības universitātes Eiropā
Prakse ārzemēs
Ulla Zumente-Stīla
Erasmus koordinatore
  /  +371 67039 215