Programmas
LL.M

Starptautiskās un Eiropas tiesības

Grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M) ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās
Ilgums
1 gads
Valoda
angļu
Kredītpunkti
60 ECTS (1 gads)
Veids
Pilna laika: klātiene / Nepilna laika: klātiene
Maksa
5500 eiro
Akreditēta līdz
2021. gada 30. jūnijam

Programmas apraksts

Programmas struktūra

Viengadīgās maģistra programmas apjoms kredītpunktos ir 60 ECTS, no kuriem 30 ECTS veido maģistra darbs. Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas studentiem tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās.

Studijas vakaros un nedēļas nogalēs dod iespēju studentiem un profesionāļiem apvienot darbu un studijas. 

Programma tiek piedāvāta arī kā nepilna laika studijas. Nepilna laika programmas ilgums ir atkarīgs no studentam individuāli izstrādātā mācību plāna. Parasti šo studiju ilgums ir divkāršs. Piemēram, viengadīgā programma, studējot nepilna laika režīmā, tiek apgūta divos gados.
 

Kursi

Šīs programmas studentiem tiek piedāvāti kursi no visiem četriem programmas specializācijas virzieniem - Starptautiskajām publiskajām tiesībām un cilvēktiesībām, ES tiesībām un politikas, Pārrobežu komerctiesībām, Tiesībām un finansēm.

Viengadīgajā programmā studentiem jāapgūst astoņi kursi, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

Obligātie kursi (viengadīgā akadēmiskā programma):

Ievadkurss 
Juridiskā pētniecība

Pamatkursi:

Starptautiskās tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesības un atbildība
Starptautiskās cilvēktiesības
Starptautiskā tiesvedība
Tiesas prāvu specifika Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Cilvēktiesības un bizness
Eiropas politekonomija
Eiropas Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā – institucionālās tiesības  
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Vides aizsardzības tiesības  
Uzņēmumu tiesības
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Eiropas starptautiskās privāttiesības
Salīdzinošās līgumtiesības un komerctiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Starptautiskā arbitrāža  
Mikroekonomika un makroekonomika
Monetārā politika
Finanses
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Juridiskā ētika un psiholoģija

Uzņemšanas prasības

Visas maģistra programmas ir pieejamas studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura, maģistra vai līdzvērtīgu grādu tiesību zinātnēs vai ar tām saistītā jomā (ar nosacījumu, ka students spēj apliecināt pamatzināšanas tiesību jomā un atbilstošu darba pieredzi).

Viengadīgajai akadēmiskajai programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS, maģistra, vai tam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.

Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Uzņemšanas noteikumi maģistra programmās pieejami šeit: 
 

Kalendārs

UzņemšanaLīdz 2020.gada 31.jūlijam
Studiju sākums 2020.gada 31.augusts
Atvērto durvju diena3.jūlijā no plkst 10:00 - 11:00

Mūsu absolventi par RJA

Morics Vāgners (Moritz Wagner)
Vācija

RJA gūtais ieskats ES un starptautiskajās tiesībās attīstīja elastību, kāda nepieciešama, lai ātri iedziļinātos  citās juridiskajās sistēmās. Tas ļāva man justies ērti, strādājot juridiskajās sistēmās ārpus manas kā jurista kvalifikācijas valsts.

Elvīra Krēķe
Latvija

RJA, neapšaubāmi, palīdzējusi man attīstīties kā profesionālei, gūstot nepieciešamās akadēmiskās zināšanas un sniegusi individuālas prasmes, kas man noderēs visu mūžu. RJA studiju laikā nodrošināja dažādas iespējas, kas mums palīdzēja sasniegt jaunas robežas.

Anete Kleinberga
Latvija

Mana būtiskākā pieredze RJA ir attiecības, kādas es veidoju, jo īpaši ar ārvalstu pasniedzējiem. Viņi atvēra iespēju logu… starptautiskie profesori mūs ievirzīja brīvi domājošā un plašā perspektīvā.

Kontaktpersona

Ja radušies jautājumi, sazinieties ar maģistra programmu direktoru.
Waleed Gumaa
Maģistra programmu direktors. Lektors
  /  +371 67039 205