Programmas
LL.M.

Starptautiskās un Eiropas tiesības

Grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)
Ilgums
1 gads
Valoda
angļu
Kredītpunkti
60 ECTS (1 gads)
Veids
Pilna laika: klātiene / Nepilna laika: klātiene
Maksa
5500 eiro
Akreditēta līdz
2027. gada 16. jūnijam

Programmas apraksts

Kursi

Studentiem jāapgūst 2 obligātie kursi, 4 pamatkursi un vēl 4 izvēles kursi, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. 

Obligātie kursi:

Ievadkurss 
Juridiskā pētniecība

Pamatkursi:
Starptautiskās tiesības
Eiropas Savienības konstitucionālās tiesības
Starptautiskās cilvēktiesības
ES lēmumu pieņemšana — institucionālās tiesības

Izvēles kursi
Starptautiskās krimināltiesības
Starptautiskā strīdu izšķiršana
Tiesvedība cilvēktiesību lietās ECT
Cilvēktiesības un bizness
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (BDTT)
ES kopējā ārējā un drošības politika
European Political Economy
Vides tiesības
Mikro un makroekonomika
Finanses
Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Monetārā politika
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Banku un finanšu tirgu likumdošana
Digitālās jomas regulējums
Privātuma un datu aizsardzība
Līgumi un Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT)
Kibernoziedzība un kiberdrošība
Intelektuālā īpašuma tiesības un tehnoloģijas
Revolucionāras tehnoloģijas

Uzņemšanas prasības

Akadēmiskā programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības” ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē, vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē (vismaz 160 KP = 240 ECTS). 

Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Uzņemšanas noteikumi maģistra programmās pieejami šeit: 
 

Kalendārs

Uzņemšana2024.gada pavasarī

Mūsu absolventi par RJA

Tīna Vecvagare
Latvija

RJA ir vieta, kurā bez studijām tiek sniegtas izdevības piedalīties tādos pasākumos kā diskusijas, semināri un tiesu izspēle, kurās papildināt savas profesionālās iemaņas un sadarbības tīklu ar šajā jomā sevi jau pierādījušiem profesionāļiem. Tas ir viens no daudzajiem sekmīgas karjeras priekšnoteikumiem.

Elvīra Krēķe
Latvija

RJA, neapšaubāmi, palīdzējusi man attīstīties kā profesionālei, gūstot nepieciešamās akadēmiskās zināšanas un sniegusi individuālas prasmes, kas man noderēs visu mūžu. RJA studiju laikā nodrošināja dažādas iespējas, kas mums palīdzēja sasniegt jaunas robežas.

Anete Kleinberga
Latvija

Mana būtiskākā pieredze RJA ir attiecības, kādas es veidoju, jo īpaši ar ārvalstu pasniedzējiem. Viņi atvēra iespēju logu… starptautiskie profesori mūs ievirzīja brīvi domājošā un plašā perspektīvā.

Kontaktpersona

Ja radušies jautājumi, sazinieties ar maģistra programmu direktoru.
Waleed Gumaa
Maģistra programmu direktors. Lektors
  /  +371 67039 205