Programmas
LL.M

Starptautiskās un Eiropas tiesības

Grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M) ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās
Ilgums
1 gads
Valoda
angļu
Kredītpunkti
60 ECTS (1 gads)
Veids
Pilna laika: klātiene / Nepilna laika: klātiene
Maksa
5500 eiro
Akreditēta līdz
2021. gada 30. jūnijam

Programmas apraksts

Programmas struktūra

Viengadīgās maģistra programmas apjoms kredītpunktos ir 60 ECTS, no kuriem 30 ECTS veido maģistra darbs. Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas studentiem tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās.

Studijas vakaros un nedēļas nogalēs dod iespēju studentiem un profesionāļiem apvienot darbu un studijas. 

Programma tiek piedāvāta arī kā nepilna laika studijas. Nepilna laika programmas ilgums ir atkarīgs no studentam individuāli izstrādātā mācību plāna. Parasti šo studiju ilgums ir divkāršs. Piemēram, viengadīgā programma, studējot nepilna laika režīmā, tiek apgūta divos gados.
 

Kursi

Studentiem jāapgūst Starptautisko tiesību un ES pamattiesību kursi un vismaz seši pamatkursi, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. 

Obligātie kursi:

Ievadkurss 
Juridiskā pētniecība

Pamatkursi:

Starptautiskās krimināltiesības
Starptautiskās cilvēktiesības
Starptautiskā strīdu izšķiršana
Tiesvedība cilvēktiesību lietās ECT
Cilvēktiesības un bizness
ES lēmumu pieņemšana — institucionālās tiesības
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (BDTT)
ES kopējā ārējā un drošības politika
European Political Economy
Vides tiesības
Mikro un makroekonomika
Finanses
Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Monetārā politika
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Banku un finanšu tirgu likumdošana
Digitālās jomas regulējums
Privātuma un datu aizsardzība
Līgumi un Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT)
Kibernoziedzība un kiberdrošība
Intelektuālā īpašuma tiesības un tehnoloģijas
Revolucionāras tehnoloģijas

Uzņemšanas prasības

Visas maģistra programmas ir pieejamas studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura, maģistra vai līdzvērtīgu grādu tiesību zinātnēs vai ar tām saistītā jomā (ar nosacījumu, ka students spēj apliecināt pamatzināšanas tiesību jomā un atbilstošu darba pieredzi).

Viengadīgajai akadēmiskajai programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS, maģistra, vai tam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.

Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Uzņemšanas noteikumi maģistra programmās pieejami šeit: 
 

Kalendārs

Agrīnā uzņemšanaLīdz 12.aprīlim - 10% atlaide 1.gada studiju maksai
Uzņemšana2021.gada 18.jūlijs
Studiju sākums2021.gada 30.augusts

Mūsu absolventi par RJA

Marta Cera
Latvija

Lielākā daļa RJA absolventu, arī es, mēdz teikt, ka RJA iemāca noteiktu "domāšanas veidu", ne tikai akadēmiskas pamatzināšanas. Izmantojot intelektuāli stimulējošas un praktiskas pieejas, šis plašais un atvērtais "domāšanas veids" ir bijusi galvenā vērtība, kādu man devusi RJA kā jaunai profesionālei.

Morics Vāgners (Moritz Wagner)
Vācija

RJA gūtais ieskats ES un starptautiskajās tiesībās attīstīja elastību, kāda nepieciešama, lai ātri iedziļinātos  citās juridiskajās sistēmās. Tas ļāva man justies ērti, strādājot juridiskajās sistēmās ārpus manas kā jurista kvalifikācijas valsts.

Anete Kleinberga
Latvija

Mana būtiskākā pieredze RJA ir attiecības, kādas es veidoju, jo īpaši ar ārvalstu pasniedzējiem. Viņi atvēra iespēju logu… starptautiskie profesori mūs ievirzīja brīvi domājošā un plašā perspektīvā.

Kontaktpersona

Ja radušies jautājumi, sazinieties ar maģistra programmu direktoru.
Waleed Gumaa
Maģistra programmu direktors. Lektors
  /  +371 67039 205