Studēt

Mācību maksa un finansējuma iespējas

Bakalauru programmu mācību maksa 2019./2020. mācību gadā

Programma Par akadēmisko gadu
(EUR)
Kopā par programmu
(EUR)
Tiesības un bizness 3 500 10 500
Tiesības un diplomātija 3 500  10 500

Viengadīgo maģistra programmu mācību maksa 2019./2020. mācību gadā

Programma Kopā par programmu (EUR)
Pilna laika Nepilna laika
Starptautiskās un ES tiesības (akadēmiskā) 5 500  7 100
Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības 5 500  7 100
Pārrobežu komerctiesības 5 500  7 100
ES tiesības un politika 5 500  7 100
Tiesības un finanses 6 500 10 000
Tehnoloģiju tiesības 6 500 10 000

Divgadīgo maģistra programmu mācību maksa 2019./2020. mācību gadā   

Programma Kopā par programmu (EUR)
Pilna laika Nepilna laika
Tiesības un finanses 11 000 15 000

 

Studiju finansēšana

RJA atbalsts

RJA Izcilības balva studentiem

Lai izteiktu atzinību par studentu sasniegumiem, uzsvērtu akadēmiskās izcilības nozīmi un dotu papildus motivāciju studijām, Rīgas Juridiskā augstskola iedibinājusi RJA Izcilības balvu, kas tiek piešķirta otrā un trešā kursa bakalaura programmu studentiem ar vislabākajām sekmēm iepriekšējā mācību gadā. Astoņas Izcilības balvas - 500 eiro mācību maksas atlaide nākamajam semestrim - tiks piešķirta diviem otrā un diviem trešā kursa bakalaura programmas “Tiesības un diplomātija” studentiem, kā arī diviem otrā un diviem trešā kursa bakalaura programmas “Tiesības un bizness” studentiem.

Citas RJA piedāvātās studiju maksas atlaides

2019./2020. mācību gadā RJA piedāvā 100% atlaidi studiju maksai pirmajam mācību gadam diviem bakalaura studiju programmas reflektantiem no Latvijas reģioniem (izņemot Rīgu un Pierīgu).

2019./2020. mācību gadā RJA piedāvā 100% atlaidi studiju maksai vienam maģistra programmas "Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības" reflektantam.

Studiju maksas atlaides tiks piešķirtas labākajiem pretendentiem. 

Vidusskolēni, kas sekmīgi pabeiguši RJA Izcilības skolu, var pretendēt uz 15% studiju maksas atlaidi pirmajam mācību gadam studijām RJA bakalaura programmās. 

RJA piedāvā studiju maksas atlaides RJA darbiniekiem un viņu bērniem, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, RJA bakalaura programmu absolventiem un SSE-Rīga absolventiem.

Lai uzzinātu vairāk par studiju maksas atlaidēm, lūgums sazināties ar RJA Studiju daļu.

10% atlaide pirmajam studiju gadam agrīnās uzņemšanas pieteikumiem

Lai motivētu kandidātus ar izciliem akadēmiskajiem un profesionālajiem sasniegumiem, RJA ievieš īpašu atlaidi, kas attiecas gan uz vietējiem, gan ārzemju studentiem, kas piesakās Agrīnajai uzņemšanai bakalaura un maģistrantūras programmām. Lai saņemtu 10% atlaidi, kandidātam ir jāatbilst attiecīgajai studiju programmai izvirzītajām prasībām, kā arī pilnībā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums studijām līdz 2019. gada 15. aprīlim.

Studiju kredīti ar valsts galvojumu

http://viaa.gov.lv/lat/Studentiem, kas mācās klātienē vai neklātienē, ir iespēja pieteikties studiju kredītam, kas paredzēts mācību maksas segšanai. Turklāt klātienes studentiem ir iespēja pieteikties arī studējošā kredītam, kas paredzēts ikdienas tēriņiem. Patlaban studējošā kredīta maksimāla summa ir 344 eiro mēnesī.

Pateicoties valsts galvojumam, students, kurš saņēmis kredītu mācību apmaksai, studiju laikā neatmaksā ne pamatsummu, ne procentus - aizdevuma atmaksa sākas tikai ar 12. mēnesi pēc augstskolas pabeigšanas. Savukārt studējošā kredīta saņēmējiem studiju laikā ir jāmaksā tikai procenti, bet pamatsummas atmaksa arī sākas ar 12. mēnesi pēc augstskolas pabeigšanas. Turklāt studentiem ir iespējams izmantot kredīta atmaksas atvieglojumus.

Lai saņemtu valsts galvotos kredītus, studentam sākumā jāvēršas savā augstskolā, kur tiek izvērtēts pieteikums. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas studentam un galvotājam jāiesniedz pieteikums "SEB" internetbankā. Ja ne students, ne galvotājs nav "SEB bankas" klienti, viņiem sākumā būs jādodas uz filiāli noformēt internetbanku, lai tad attālināti varētu iesniegt pieteikumu.

Plašāk par valsts galvotiem kredītiem studentiem informācija šeit

Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem

Saskaņā ar starpvaldību līgumiem par sadarbību izglītībā un zinātnē, Latvija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, pētniekiem un pasniedzējiem studijām, pētniecībai un vasaras skolām Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Stipendijas administrē Valsts Izglītības attīstības aģentūra. 

Pieteikšanās 2019/2020 mācību gadam ir atvērta no 1.februāra līdz 1.aprīlim, visa informācija un pieteikšanās formas ir pieejamas VIAA mājas lapā: www.viaa.gov.lv

2017/2018.mācību gadā tika saņemti 413 pieteikumi no 34 valstīm, tostarp 331 pieteikumi studijām un 82 – pētniecībai. Vislielāko interesi izrādīja potenciālie studenti no Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Gruzijas un Ukrainas, kā arī Somijas, Vācijas, Tadžikistānas, Turcijas un Ķīnas.

Stipendijām varēja pieteikties potenciālie studenti no 40 valstīm – ASV, Austrijas, Azerbaidžānas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Dienvidkorejas, Francijas, Gruzijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Indonēzijas, Izraēlas, Itālijas, Islandes, Japānas, Ķīnas, Kipras, Kirgizstānas, Lietuvas, Meksikas, Moldovas, Mongolijas, Norvēģijas, Peru, Slovākijas, Spānijas, Šveices, Somijas, Tadžikistānas, Turcijas, Turkmenistānas, Ungārijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Vācijas, Zviedrijas. 

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem valsts stipendijas apmērs aizvadītajā gadā bija 500 eiro mēnesī.
 
Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz noslēgtajiem starpvaldību līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa – tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām.

Stipendijas RJA maģistra programmu studentiem no Krievijas

2019./2020. mācību gadā studentiem no Krievijas ir pieejamas 8 stipendijas mācībām Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) trijās maģistra programmās: 

•    Tiesības un finanses (3 pieteikumi),
•    Pārrobežu komerctiesības (2 pieteikumi),
•    Tehnoloģiju tiesības (3 pieteikumi). 

Stipendijas sedz pilnu studiju maksu attiecīgajā RJA programmā. Papildus studenti saņems ikmēneša stipendiju 525 ASV dolārus sadzīves izdevumu segšanai. 

Visas minētās maģistra programmas dod 60 ECTS. Sekmīgi pabeidzot studijas, studenti saņem LL.M grādu attiecīgajā specializācijā. 

Pieteikšanās stipendijām līdz 10.jūlijam