Studēt

Mācību maksa un finansējuma iespējas

Bakalauru programmu mācību maksa 2024./2025. mācību gadā

Programma Par akadēmisko gadu
(EUR)
Kopā par programmu
(EUR)
Tiesības un bizness 4 100 12 300
Tiesības un diplomātija 4 100  12 300

Viengadīgo maģistra programmu mācību maksa 2024./2025. mācību gadā

Programma Kopā par programmu (EUR)
Pilna laika Nepilna laika
Starptautiskās un ES tiesības (akadēmiskā) 5 500  7 100
Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības 5 500  7 100
Pārrobežu komerctiesības 5 500  7 100
ES tiesības un politika 5 500  7 100
Tiesības un finanses 6 500 10 000
Tehnoloģiju tiesības 6 500 10 000

 

Studiju finansēšana

RJA atbalsts

RJA Izcilības balva studentiem

Lai izteiktu atzinību par studentu sasniegumiem, uzsvērtu akadēmiskās izcilības nozīmi un dotu papildus motivāciju studijām, Rīgas Juridiskā augstskola iedibinājusi RJA Izcilības balvu, kas tiek piešķirta otrā un trešā kursa bakalaura programmu studentiem ar vislabākajām sekmēm iepriekšējā mācību gadā. Astoņas Izcilības balvas - 500 eiro mācību maksas atlaide nākamajam semestrim - tiks piešķirta diviem otrā un diviem trešā kursa bakalaura programmas “Tiesības un diplomātija” studentiem, kā arī diviem otrā un diviem trešā kursa bakalaura programmas “Tiesības un bizness” studentiem.

Citas RJA piedāvātās studiju maksas atlaides

2024./2025. mācību gadā RJA piedāvā 50% atlaidi studiju maksai pirmajam mācību gadam diviem bakalaura studiju programmas reflektantiem no Latvijas reģioniem (izņemot Rīgu un Pierīgu).

2024./2025. mācību gadā RJA piedāvā 100% atlaidi studiju maksai vienam maģistra programmas "Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības" reflektantam.

Studiju maksas atlaides tiks piešķirtas labākajiem pretendentiem. 

Vidusskolēni, kas sekmīgi pabeiguši RJA Izcilības skolu, var pretendēt uz 15% studiju maksas atlaidi pirmajam mācību gadam studijām RJA bakalaura programmās. 

RJA piedāvā studiju maksas atlaides RJA darbiniekiem un viņu bērniem, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, RJA bakalaura programmu absolventiem un SSE-Rīga absolventiem.

Lai uzzinātu vairāk par studiju maksas atlaidēm, lūgums sazināties ar RJA Studiju daļu.

10% atlaide pirmajam studiju gadam agrīnās uzņemšanas pieteikumiem

Lai motivētu kandidātus ar izciliem akadēmiskajiem un profesionālajiem sasniegumiem, RJA ievieš īpašu atlaidi, kas attiecas gan uz vietējiem, gan ārzemju studentiem, kas piesakās Agrīnajai uzņemšanai bakalaura un maģistrantūras programmām. Lai saņemtu 10% atlaidi, kandidātam ir jāatbilst attiecīgajai studiju programmai izvirzītajām prasībām, kā arī pilnībā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums studijām līdz 2024. gada 15. aprīlim.

Studiju kredīti ar valsts galvojumu

Studentiem pieejami divu veidu kredīti - studiju un studējošā. Kredīti ir ar valsts galvojumu - privātpersonas galvojums no 2020.gada vairs nav nepieciešams. 

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās. Ja esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā un noslēdzis līgumu ar izglītības iestādi, piesakies valsts garantētam studiju kredītam. Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā. 

•    Studiju kredīta apmērs nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām.
•    Vienlaikus var tikt piešķirts vienas studiju programmas apguvei.
•    Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas vajadzību segšanai. Maksimālais kredīta apmērs vienam studējošam mēnesī ir 350 eiro. Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Studiju un studējošo kredītus ar valsts garantiju izsniedz Swedbank. Vairāk informācijas šeit

Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem

Saskaņā ar starpvaldību līgumiem par sadarbību izglītībā un zinātnē, Latvija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, pētniekiem un pasniedzējiem studijām, pētniecībai un vasaras skolām Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Stipendijas administrē Valsts Izglītības attīstības aģentūra. 

Visa informācija un pieteikšanās formas ir pieejamas VIAA mājas lapā: www.viaa.gov.lv

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem valsts stipendijas apmērs aizvadītajā gadā bija 500 eiro mēnesī.
 
Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz noslēgtajiem starpvaldību līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa – tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām.