Pasākumi

Publiskā lekcija

Publiskā lekcija par ES nodokļu likumdošanas ietekmi uz nacionālo nodokļu likumdošanu