Pasākumi

Grāmatas “IEL Constitutional Law in Latvia” (“Konstitucionālās tiesības Latvijā”) prezentācija

RJA