Pasākumi

Atvērtā lekcija "Ekonomikas pārvaldība Ekonomikas un monetārajā savienībā un tās nozīmība Latvijai"

RJA. Telpa W42