Pasākumi

Publiskā lekcija

Dr. Janos Fazekas Erasmus publiskā lekcija