Pasākumi

Publiskā lekcija

Erasmus publiskā lekcija “Sabiedrības dalība enerģijas pārveidē”