Pasākumi

Publiskā lekcija

Erasmus publiskā lekcija „Salīdzinošo tiesību loma konstitucionālajā tiesvedībā”