Pasākumi

Iepazīšanās diena pirmā kursa bakalaura studentiem