Pasākumi

Publiskā lekcija

RJA uzņem Vis-Moot tiesu izspēles Rīgas priekšsacīkstes