Stāsti

Dr Edinas Harbinjas publiskā lekcija par personas datu aizsardzību pēc nāves