Stāsti

Publiskā lekcija

Dr Edinas Harbinjas publiskā lekcija par personas datu aizsardzību pēc nāves