Stāsti

Publiskā lekcija

Rozas Gotemilleres, NATO ģenerālsekretāra vietnieces lekcija